بازدید سایت : ۳۲۹۸۸

◄ چند نکته مهم و غیر قابل اغماض برای داوطلبان استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی

قابل توجه داوطلبان شرکت در دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مربوط به استخدام کارشناس در سازمان بنادر و دریانوردی

چند نکته مهم و غیر قابل اغماض برای داوطلبان استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی
تین نیوز

داوطلبان واجد شرایطی که قصد دارند از طریق شرکت در دوازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور به استخدام سازمان بنادر و دریانوردی درآیند ( بازه زمانی ثبت نام: از روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳،  روز آزمون : جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ) می بایست علاوه بر دارا بودن شرایط احراز برای هر عنوان شغلی، به محل خدمت ( بندر محل کار) و حداقل و حداکثر سن داوطلب (حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام و برای داوطلبان با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تمام، البته حداکثر سن بنا به نوع سهمیه یا نوع و سوابق بیمه ای متغیر است) و ...، توجه ویژه ای داشته باشند.

در این آزمون با محوریت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی، ضریب آزمون کتبی در محاسبه نمره نهایی ۷۰ درصد و ضریب ارزیابی تکمیلی در محاسبه نمره نهایی ۳۰ درصد تعیین شده است. آزمون کتبی شامل آزمون های عمومی و تخصصی و اختصاصی می باشد که سهم آزمون های عمومی در آزمون کتبی ۴۰ درصد و سهم آزمون تخصصی و اختصاصی ۶۰ درصد تعیین شده و تعداد داوطلبی که به مرحله بررسی مدرک معرفی می شود سه برابر ظرفیت است‌.

مواد آزمون و سهم هر کدام از آنها در آزمون های کتبی عمومی و تخصصی برای هر عنوان شغلی در دفترچه راهنمای آزمون شرح داده شده اند. ضمنا شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای داوطلبان استخدام در دفترچه راهنمای آزمون ذکر گردیده و از طریق سامانه جهاد دانشگاهی (مرکز آزمون جهاد دانشگاهی) قابل دسترس داوطلبان می باشد. 

لازم به ذکر است که محل خدمت داوطلبان استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی، استان های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان  است.

تعداد کل نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی ۳۰۹ نفر است و حداقل ۲۵ نفر زن و ۱۸۱ نفر مرد، به استخدام سازمان بنادر در خواهند آمد. به بیانی حداقل ۸ درصد از انتخاب شونده ها زن و ۵۸ درصد از انتخاب شونده ها مرد خواهند بود.

سهم استان هرمزگان در جذب نیروی انسانی در حدود ۴۲ درصد، سهم استان خوزستان در حدود ۳۶ درصد، سهم استان سیستان و بلوچستان در حدود ۱۲ درصد و سهم استان بوشهر در حدود ۱۰ درصد است.

در این بین و در مجموع، پنج بندر شامل بندر شهید رجایی واقع در استان هرمزگان با جذب ۵۴ نفر نیروی انسانی، بندر امام خمینی واقع در استان خوزستان ۵۱ نفر، بندر شهید بهشتی واقع در استان سیستان و بلوچستان ۲۶ نفر، بندر خرمشهر واقع در استان خوزستان ۱۹ نفر و بندر شهید باهنر در استان هرمزگان ۱۴ نفر، بیش از ۵۰ درصد از سهم جذب نیروی انسانی را به خودشان اختصاص داده اند.

تعداد و نوع سهمیه در نظر‌گرفته شده برای جذب ۳۰۹ نفر نیروی انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی شامل ۲۰۵ نفر در قالب سهمیه آزاد، ۹۵ نفر در قالب سهمیه ایثارگران و ۹ نفر در قالب سهمیه معلولان می باشد. 

عنوان های شغلی جهت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی و نیز تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای هر عنوان شغلی شامل:

۱)- کارشناس کنوانسیون ها و معاهدات دریایی و بندری به تعداد ۱۳ نفر (سهمیه آزاد: ۵ نفر/ سهمیه ایثارگران: ۶ نفر / سهمیه معلولان: ۲ نفر)

۲)- کارشناس امور دریایی به تعداد ۹۵ نفر (سهمیه آزاد: ۵۸ نفر / سهمیه ایثارگران: ۳۳ نفر / سهمیه معلولان: ۴ نفر)

۳)- کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی (گروه ایمنی دریایی) به تعداد ۲۹ نفر (سهمیه آزاد: ۲۳ نفر / سهمیه ایثارگران: ۶ نفر / سهمیه معلولان: ۰)

۴)- کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی (گروه فنی دریایی) به تعداد ۴۹ نفر (سهمیه آزاد: ۳۹ نفر / سهمیه ایثارگران: ۱۰ نفر / سهمیه معلولان: ۰)

۵)- کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی (گروه محیط زیست دریایی) به تعداد ۱۲ نفر (سهمیه آزاد: ۷ نفر / سهمیه ایثارگران: ۵ نفر / سهمیه معلولان: ۰)

  ۶)- کارشناس تجهیزات بندری و دریایی (گروه برق، مخابرات و الکترونیک) به تعداد ۱۷ نفر (سهمیه آزاد: ۱۰ نفر / سهمیه ایثارگران: ۷ نفر / سهمیه معلولان: ۰)

۷)- کارشناس تجهیزات بندری و دریایی (گروه مکانیک) به تعداد ۱۴ نفر (سهمیه آزاد: ۱۰ نفر / سهمیه ایثارگران: ۴ نفر / سهمیه معلولان: ۰)

۸)- کارشناس توسعه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (گروه عمران) به تعداد ۱۳ نفر (سهمیه آزاد: ۱۰ نفر / سهمیه ایثارگران: ۲ نفر / سهمیه معلولان: ۱ نفر)

و در پایان

۹)- کارشناس امور بندری (گروه امور بندری و اقتصادی) به تعداد ۶۷ نفر (سهمیه آزاد: ۴۴ نفر / سهمیه ایثارگران: ۲۱ نفر / سهمیه معلولان: ۲ نفر) می باشد. 

در بخش سهمیه آزاد حداقل ۲۲ نفر زن و حداقل ۱۶۵ نفر مرد استخدام می شوند و در بخش سهمیه ایثارگران حداقل ۲ نفر زن و حداقل ۱۱ نفر مرد و در بخش سهمیه معلولان حداقل ۱ زن و ۵ مرد استخدام سازمان بنادر خواهند شد. 

لطفا داوطلبان به این مهم توجه داشته باشند که اعداد و ارقام ذکر شده در پارگراف های بالا برگرفته از دفترچه راهنمای آزمون می باشد، فلذا سعی نمودم که در زمان خواندن اعداد و ارقام خطایی نداشته باشم ولی انسان هستم و بنا به شرایط سنی و احوالاتم در زمان خواندن محتویات، دارای کم و بیش اشتباه و خطا، پس توصیه می نمایم داوطلبان و دیگر مخاطبان عزیز، اعداد و ارقام را مجددا خودشان نیز راستی آزمایی نمایند. 

با این مقدمه، به عرض می رساند که بنده به عنوان یک کارشناس دریایی با تجربه ۲۵ سال فعالیت در حوزه صنعت حمل و نقل دریایی، تصمیم گرفتم تا در قالب حضور در دو رویداد (زمان هر رویداد ۳ ساعت)، درس آموخته های خود را در بخش مواد آزمون تخصصی کتبی (برای عنوان های شغلی: کارشناس کنوانسیون ها و معاهدات دریایی، کارشناس امور دریایی، کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی (گروه های ایمنی دریایی، فنی دریایی و محیط زیست دریایی)) با داوطلبان واجد شرایط تا پیش از روز مشخص شده برای آزمون کتبی (جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳) به اشتراک بگذارم.

در همین راستا و به منظور تقویت دانش و مهارت داوطلبان ارجمند و یا به روز نمودن دانش ایشان در تعدادی از مواد آزمون کتبی مرتبط با عنوان های شغلی ذکر شده (آزمون تخصصی و نه آزمون عمومی) پذیرای پیشنهادها و نظرهای ارزشمند داوطلبان واجد شرایط در خصوص روز و نحوه برگزاری رویداد با عنوان "مروری بر دانسته ها با تمرکز بر مواد آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور برای سال ۱۴۰۳" می باشم.

لذا خواهشمندم در صورت تمایل، نظرها و پیشنهادهای خود را طی چهار روز آینده (از روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳ تا روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳) از طریق شماره تماس زیر به بنده اطلاع دهید. 

لطفا مطلع باشید که بنده به عنوان مدرس این دو رویداد، هیچ دستمزدی دریافت نمی نمایم ولی در صورت بهره بردن از امکاناتی از قبیل محل برگزاری رویداد (سالن یا اتاق کنفرانس)، تجهیزات دیداری و شنیداری، پذیرایی، هزینه انرژی و ... مبلغی از داوطلب توسط میزبان رویداد دریافت خواهد شد.

البته شاید در بین داوطلبان عزیز، دوستانی باشند که امکانات مورد نیاز را بی هیچ هزینه ای در اختیار این رویداد قرار دهند که در این صورت داوطلبان هیچ مبلغی بابت حضور در رویداد پرداخت نخواهد نمود. امیدوارم اینگونه شود.

در ضمن این آمادگی از طرف بنده وجود دارد تا به منظور پیشگیری از انجام سفر داوطلبان ساکن در شهرهای بندری به شهر تهران، این رویداد را در مراکز استان های ساحلی و یا شهرهای بزرگ بندری واقع در این استان ها برگزار نمایم.

البته در صورت به حد نصاب رسیدن داوطلبان، این دو رویداد در شهر تهران و یا مراکز استان های ساحلی برگزار خواهد شد. 

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۹۳۸۳۳۹

رضا محمد علی بیگی 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.