| کد خبر: 127908 |

تین‌نیوز| سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

ردیف    نام استان    نام محور    وضعیت ترافیک    میانگین تردد در ساعت    میانگین سرعت

۱    تهران    آزادراه قم - گرمسار    روان    ۱۶    ۹۹

۲    تهران    تهران - قم (آزادراه)    روان    ۳۱۵    ۹۴

۳    تهران    تهران - ساوه (ابتدای آزادراه)    روان    ۳۳۵    ۸۰

۴    تهران    تهران - جاجرود    روان    ۳۲۳    ۷۱

۵    تهران    تهران - پردیس (ابتدای آزادراه)    روان    ۱۸۸    ۷۱

۶    تهران    تهران - ‍پردیس (انتهای آزادراه)    روان    ۱۲۲    ۸۳

۷    تهران    تهران - پاکدشت    نیمه سنگین    ۹۸۱    ۸۲

۸    تهران    عوارضی تهران - قم    روان    ۷۰۵    ۸۰

۹    تهران    چرمشهر - حسن‌آباد    روان    ۲۴    ۸۱

۱۰    تهران    امام زاده داوود - تهران    روان    ۲۶    ۶۶

۱۱    تهران    تهران - لواسان (طلاییه)    روان    ۲۲۱    ۷۰

۱۲    تهران    تهران - لواسان (سوهانک)    روان    ۶۹    ۶۴

۱۳    تهران    آزادراه تهران - ساوه(پرند)    روان    ۲۲۵    ۷۷

۱۴    تهران    آزادراه گرمسار - قم    روان    ۶    ۹۲

۱۵    تهران    قم - تهران (آزادراه)    روان    ۲۹۴    ۹۱

۱۶    تهران    ساوه - تهران (ابتدای آزادراه)    نیمه سنگین    ۴۹۱    ۸۲

۱۷    تهران    جاجرود - تهران    روان    ۳۰۰    ۷۱

۱۸    تهران    پردیس - تهران (ابتدای آزادراه)    روان    ۱۰۰    ۷۴

۱۹    تهران    پردیس - تهران (انتهای آزادراه)    روان    ۱۵۰    ۷۹

۲۰    تهران    پاکدشت - تهران    روان    ۶۷۰    ۷۸

۲۱    تهران    قم - تهران عوارضی    روان    ۵۱۲    ۸۲

۲۲    تهران    حسن آباد - چرمشهر    روان    ۷۱    ۸۹

۲۳    تهران    تهران - امام زاده داوود    روان    ۴۳    ۶۱

۲۴    تهران    لواسان - تهران (طلاییه)    روان    ۱۰۸    ۸۲

۲۵    تهران    لواسان - تهران (سوهانک)    روان    ۱۱۷    ۷۷

۲۶    تهران    آزادراه ساوه - تهران(پرند)    روان    ۱۷۳    ۸۲

۲۷    تهران    اسلامشهر - واوان    نیمه سنگین    ۲۴۰    ۷۶

۲۸    تهران    واوان - اسلامشهر    روان    ۱۲۴    ۷۷

۲۹    تهران    آبسرد - ایوانکی    روان    ۹    ۶۲

۳۰    تهران    رودهن - دماوند    روان    ۵۰    ۶۴

۳۱    تهران    دماوند - فیروزکوه    روان    ۴۲    ۷۸

۳۲    تهران    آبعلی - سه راهی مشاء    روان    ۵۱    ۷۲

۳۳    تهران    سه راهی مشاء - امامزاده هاشم    روان    ۵۷    ۷۶

۳۴    تهران    کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند)    روان    ۳۹۳    ۹۳

۳۵    تهران    فیروزکوه - سمنان    روان    ۱۵    ۷۹

۳۶    تهران    آبسرد - گیلاوند    روان    ۶۱    ۹۷

۳۷    تهران    آبسرد - سربندان    روان    ۲۰    ۸۱

۳۸    تهران    سربندان - امین آباد    روان    ۳۵    ۷۸

۳۹    تهران    دماوند - گیلاوند    روان    ۴۱۴    ۷۳

۴۰    تهران    ایوانکی - آبسرد    روان    ۱۶    ۵۷

۴۱    تهران    دماوند - رودهن    روان    ۱۰۳    ۸۵

۴۲    تهران    فیروزکوه - دماوند    روان    ۳۸    ۷۵

۴۳    تهران    سه راهی مشاء - آبعلی    روان    ۴۶    ۷۱

۴۴    تهران    امامزاده هاشم - سه راهی مشاء    روان    ۴    ۵۳

۴۵    تهران    کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس)    روان    ۲۶۸    ۸۷

۴۶    تهران    سمنان - فیروزکوه    روان    ۱۷    ۷۳

۴۷    تهران    گیلاوند - آبسرد    روان    ۹۵    ۹۶

۴۸    تهران    سربندان - آبسرد    روان    ۱۸    ۸۷

۴۹    تهران    امین آباد - سربندان    روان    ۳۲    ۷۴

۵۰    تهران    گیلاوند - دماوند    روان    ۲۲۶    ۸۲

۵۱    تهران    فیروزکوه - گدوک    روان    ۳۲    ۸۰

۵۲    تهران    سه راهی ارجمند - فیروزکوه    روان    ۱۰۰    ۹۲

۵۳    تهران    گدوک - فیروزکوه    روان    ۲۶    ۸۴

۵۴    تهران    فیروزکوه - سه راهی ارجمند    روان    ۱۰۳    ۱۰۰

۵۵    تهران    تهران - فشم    روان    ۴۴    ۶۶

۵۶    تهران    فشم - میگون    روان    ۲۶    ۶۰

۵۷    تهران    شمشک - میگون    روان    ۷    ۵۱

۵۸    تهران    شمشک - دیزین    روان    ۰    ۰

۵۹    تهران    فشم - تهران    روان    ۱۷    ۷۷

۶۰    تهران    میگون - فشم    روان    ۴۱    ۵۲

۶۱    تهران    میگون - شمشک    روان    ۱۲    ۴۵

۶۲    تهران    دیزین - شمشک    روان    ۰    ۰

۶۳    تهران    تهران - شهریار (چیتگر - باغستان)    روان    ۹۳    ۷۸

۶۴    تهران    تهران - شهریار (دپو)    روان    ۶۶۱    ۸۴

۶۵    تهران    شهریار - تهران (چیتگر - باغستان)    روان    ۳۶۵    ۶۹

۶۶    تهران    شهریار (دپو) - تهران    روان    ۳۸۳    ۸۵

۶۷    تهران    تهران - حسن آباد (جاده قدیم قم)    روان    ۱۰۴    ۷۱

۶۸    تهران    رباط کریم - ساوه    روان    ۱۰۵    ۸۰

۶۹    تهران    حسن آباد - تهران (جاده قدیم قم)    روان    ۹۹    ۶۲

۷۰    تهران    ساوه - رباط کریم    روان    ۶۵    ۸۵

۷۱    تهران    همت - وردآورد    روان    ۳۸۲    ۹۰

۷۲    تهران    وردآورد - همت    روان    ۲۴۰    ۹۱

۷۳    تهران    کمربندی دوم تهران (ورامین - شورآباد)    روان    ۱۵۴    ۸۳

۷۴    تهران    ری - قرچک    روان    ۴۵۱    ۹۳

۷۵    تهران    کمربندی دوم تهران (شورآباد - ورامین)    روان    ۸۷    ۹۰

۷۶    تهران    قرچک - ری    روان    ۷۷۴    ۹۲

۷۷    تهران    پاکدشت - شریف آباد    روان    ۵۶۲    ۸۷

۷۸    تهران    شریف آباد - پاکدشت    روان    ۳۳۹    ۸۷

۷۹    تهران    آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم)    نیمه سنگین    ۱۷۴۸    ۷۸

۸۰    تهران    آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم)    نیمه سنگین    ۱۸۵۹    ۸۷

۸۱    تهران    رودهن - آبعلی    روان    ۴۴    ۷۳

۸۲    تهران    آبعلی - رودهن    روان    ۴۱    ۷۱

۸۳    تهران    وهن آباد - جاده قدیم قم    روان    ۴۴    ۸۶

۸۴    تهران    جاده قدیم قم - وهن آباد    روان    ۲۸    ۹۰

۸۵    تهران    آدران - شهریار    روان    ۰    ۰

۸۶    تهران    شهریار - آدران    روان    ۱۳۲    ۷۱

۸۷    تهران    ملارد - صفادشت    روان    ۲۸۲    ۶۰

۸۸    تهران    صفادشت - ملارد    روان    ۱۵۳    ۶۲

۸۹    تهران    رباط کریم - شهریار    روان    ۱۲۴    ۸۴

۹۰    تهران    شهریار - رباط کریم    روان    ۱۶۹    ۷۷

۹۱    تهران    تهران - قم (قدیم)    نامشخص    

۹۲    تهران    قم - تهران (قدیم)    نامشخص    


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین