| کد خبر: 541 |

تین نیوز | رئیس جدید دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت طی حکمی از سوی سرپرست این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش تین نیوز، با حکم دکتر برخورداری  سرپرست دانشگاه علم و صنعت، در تاریخ هفتم اسفندماه 1392، دکتر جبارعلی ذاکری، برای مدت دو سال به سمت «رئيس دانشکده مهندسی راه آهن» منصوب شد.

بر اساس این گزارش، ذاکری، رئیس جدید دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت، جایگزین داود یونسیان رئیس سابق دانشکده شد.

ذاکری در حال حاضر دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت است. وی دارای دکترای تخصصی مهندسی عمران - راه آهن  از دانشگاه جيائوتونگ پکن در چين است که در مارس 2000، اخذ مدرک تحصيلی خود را اخذ کرده است. وی همچنین مدرک کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی عمران -سازه  از دانشگاه تبريز در سال 1374 دریافت کرده و مدرک کارشناسی مهندسی عمران را نیز از همین دانشگاه در سال 1371 اخذ نموده است.

این استاد پرکار دانشگاه علم و صنعت دارای سوابق اجرایی فراوان در حوزه حمل و نقل ریلی، نویسنده و مترجم کتاب ها و مقالات علمی- پژوهشی متعدد، سردبیر و عضو تحریریه مجلات و ژورنال های خارجی و داخلی است.

در زیر رزومه رئیس جدید دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت شامل سوابق اجرایی، پژوهشی، علمی و سمت های وی در مجلات تخصصی و جوایز و افتخارات کسب شده در گردهمایی های ملی و بین المللی که در سایت دانشگاه علم و صنعت موجود است، ارایه شده است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صفحه شخصی وی در دانشگاه علم و صنعت به نشانی: http://www.iust.ac.ir/find.php?item=18.4239.22171.fa  مراجعه نمایند.
 
سوابق آموزشی و تخصصی
- دانشيار دانشکده مهندسی راه آهن- دانشگاه علم وصنعت ايران (از سال 90 تا کنون)
- استاديار دانشکده مهندسی راه آهن - دانشگاه علم وصنعت ايران (از سال 79 تا 89)
- عضو کميسيون عالی رسيدگی به سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ايران (از سال 79 تا 84)
- عضو هيات مميزه راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- عضو کميته راهبری سامانه مديريت پلهای راه و راه آهن - پژوهشکده حمل و نقل

سوابق اجرايی
- کارشناس دفتر فنی شرکت عمران شهر جديد سهند يک سال
- کارشناس و مدير دفتر فنی شرکت سازه های فضايی ايران بمدت سه سال
- معاون فنی و عضو هيئت مديره شرکت تهيه و توليد تراورس و رو سازی خطوط راه آهن بمدت 3 سال
- مدير کل خط و ابنيه فنی راه آهن بمدت 5 سال
- مجری طرحهای عمرانی راه آهن بمدت 5 سال
- مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت مترا بمدت 27 ماه
- عضو هيئت مديره شرکت مترا از 86 تا شهريور 88
- عضو کميسيون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ايران (از سال 79 تا 84)
- عضو هيات مميزه راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- عضو کميته راهبری سامانه مديريت پلهای راه و راه آهن – پژوهشکده حمل و نقل
- عضو هيات مديره انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران از سال 1387 
-  عضو مجمع زيربنايی UIC
- عضو کميته راهبردی خط 1 قطار شهری تبريز
- عضو هيئت اجرايی مديريت طرح قطار شهری شيراز
- عضو مجمع زيربنايی UIC
- عضو کميسيون زيربنائی UIC
- مشاور روسازی مديرعامل شرکت مهندسی ساختمان و تاسيسات راه آهن از سال 88
- مشاور عالی مديرعامل سازمان قطارشهری تبريز و حومه از سال 89

مديريت مطالعات پروژه های کلان کشور اعم از:
- طرح جامع حمل و نقل کشور
- مطالعات تکميلی راه آهن سريع السير قم- اصفهان
- مطالعات راه آهن سريع السير تهران – مشهد
- مطالعات مقدماتی و مرحله اول راه آهن شهری کرمانشاه
- مطالعات مقدماتی و مرحله اول قطار شهری قم
- مطالعات و مديريت طرح زيرزمينی کردن راه آهن در ورودی ايستگاه تهران
- ساماندهی ترافيک و حمل و نقل شهر کرمان
- طراحی بيش از 2000 کيلومتر از شبکه حمل و نقل ريلی کشور
- طراحی و مطالعات 4 پروژه ريلی در کشور سوريه
- طراحی خطوط داخلی پالايشگاه شازند اراک
- ناظر مطالعات مرحله اول و دوم طراحی خط آهن (مترو) تبريز - سهند
 
 جوايز کسب شده:
     the John Jarrett Davis Prize for paper ‘Evaluation of humped slack track performance in desert railways\\\\\\\' (Proceedings volume 225 Issue 6), Institution of Mechanical Engineers, Uk.
- لوح تقدير مقاله برتر در سيزدهمين همايش بين المللی حمل و نفل ريلی 1390 تهران
- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی راه آهن (رتبه دوم) 1389
- پژوهشگر برتر حمل و نقل ريلی حوزه حمل و نقل ريلی برون شهری 1389
- لوح تقدير مقاله برتر در دوازدهمين همايش بين المللی حمل و نفل ريلی 1389 تهران
- جايزه مقاله پر استناد "Journal of Mechanical Science and Technology 2010"
- لوح تقدير مقاله برتر در يازدهمين همايش بين المللی حمل و نفل ريلی 1388 تهران
- لوح تقدير مقاله برتر در نهمين همايش بين المللی حمل و نفل ريلی 1386 تهران
- دريافت لوح تقدير از معاون وزير و مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل در سال 1384
- لوح تقدير بخاطر احراز بهترين نمره برای رساله دکترای تخصصی از دانشگاه جيائوتونک پکن 1378
- لوح تقدير از مديرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران به جهت ارائه مقالات برتر در پنجمين همايش حمل ونقل ريلي1378
- لوح تقدير بخاطر فارغ التحصيل ممتاز دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه تبريز 1374با معدل 53/19
- لوح تقدير مقاله برتر در دومين همايش دانشجوئی دانشکده فنی دانشگاه تبريز 1373
 
عضويت در مجامع علمی – تخصصی بين المللی
- معاون و دبير کميته راه و ترابری کارگروه برنامه ريزی آموزشی مبتنی بر آمايش وزارت علوم تحقيقات و فناوری
- مسئول زيرکارگروه حمل و نقل ريلی برنامه ريزی آموزشی مبتنی بر آمايش وزارت علوم تحقيقات و فناوری
- عضو مجمع زيربنايی UIC
- عضو کميسيون زيربنائی UIC
- عضو هيات مديره انجمن مهندسی حمل ونقل ريلی ايران
- عضو انجمن مهندسی حمل و نقل ايران
- رييس کميته پژوهش انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران از سال 1388
- عضو گروه واژه گزينی حمل ونقل ريلی - فرهنگستان زبان وادب فارسی (از سال 81 تا به حال)
 
عضو کميته علمی همايش ها و کنفرانس ها:
- عضو شورای برنامه ريزی و کميته علمی چهاردهمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 1391
- عضو کميته علمی سومين کنفرانس بين المللی حوادث رانندگی و جاده اي1391
- عضو شورای برنامه ريزی و کميته علمی سيزدهمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 1390
- عضو کميته علمی سومين کنفرانس بين المللی حوادث رانندگی و جاده اي1391 عضو شورای برنامه ريزی و کميته علمی سيزدهمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 1390
- دبير علمی و عضو کميته علمی دومين کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای، ريلی و هوايی- زنجان 1390
- عضو شورای برنامه ريزی و کميته علمی دوازدهمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 89
- عضو شورای برنامه ريزی و کميته علمی يازدهمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 88
- دبير علمی و عضو کميته علمی اولين کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ريلی - زنجان 1388
- عضو کميته علمی و دبير کميته راهبردی دومين کنفرانس بين المللی پيشرفت های اخير در مهندسی راه آهن 88
- عضو کميته علمی دهمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 87
- عضو کميته علمی نهمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 86
- عضو کميته علمی هشتمين همايش بين المللی حمل و نقل ريلی 85
- عضو کميته علمی همايش ملی حمل و نقل ريلی از سال 81 تا سال 84
- عضو کميته علمی و داوران چهارمين همايش ارتقاء ايمنی راه آهن 1383
 
Scientific committee Member of "5th International Symposium on Environmental" China 2011. Scientific committee Member of 2nd International Conference on recent Advances in Railway Engineering , Iran, 2009.
Scientific committee Member of "4th International Symposium on Environmental Vibration: Prediction, Monitoring and Evaluation" China 2009.
Scientific committee Member of 9th International Level Crossing Symposium & Managing Trespass Seminar, Canada, 2004.
 
سردبير مجلات:
1-      Advances in Railway Engineering, An International Journal
2-      Global Journal of Engineering, Design & Technology
 
عضو هيات تحريريه مجلات:
1-      BIOINFO Civil Engineering, India
2-      Journal of Civil Engineering & Architecture, USA
3-      International Journal of Mechanics and Applications
4-      International Journal of Transportation Engineering
5-      International Journal on Advances in Railway Engineering
6-      American journal of Civil Engineering & Architecture, USA
7-   فصل نامه مهندسی حمل و نقل
 
داور علمی مجلات ISI و ISC:
  Journal of Structure and Infrastructure Engineering Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance , UK
  Journal of Mechanical Science and Technology, South Korea
  Latin American Journal of Solids and Structures , Brazil
  Journal of Civil Engineering & Architecture , USA
  Iranian Journal of Science & Technology, Iran
  Journal of Transportation Engineering (ASCE), USA
  International Journal of Physical Sciences,
  Scientia Iranica Journal , Iran
 - پژوهشنامه حمل و نقل
- فصل نامه مهندسی حمل و نقل
- مجله عمران مدرس
- نشريه مهندسی عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز
- نشريه فنی دانشگاه تهران
- نشريه مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
- مجله بين المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران
- نشريه صنعتی امير کبير

تدريس دروس دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد:
1- تدريس دروس پلهای راه آهن، مهندسی راه آهن ، آز روسازی راه آهن ، روسازی راه آهن، ساخت و اجرای خطوط راه آهن، نگهداری خطوط، کارگاه مهندسی خط آهن در دوره کارشناسی
2- تدريس دروس روشهای نوين نگهداری خطوط ، اندرکنش خط - قطار، مهندسی راه آهن پيشرفته، طراحی فرودگاه در دوره کارشناسی ارشد
3- تدريس دروس اندرکنش خط و قطار (2)،  تئوری صفحات و پوسته ها، مباحث ويژه در مهندسی خط و سازه های ريلی در دوره دکترا
 
 ترجمه کتاب:
1- ترجمه کتاب مرجع ديناميک پلهای راه آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران 1383
2- ترجمه کتاب خطوط ريلی پيشرفته (جلد اول) با همکاری آقای دکتر محمدزاده انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران 1388
3- ترجمه کتاب خطوط ريلی پيشرفته (جلد دوم) با همکاری آقای دکتر محمدزاده انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران 1388
4- ترجمه کتاب معيارهای ايمنی خط آهن (آمريکا) انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران 1391 
 
تاليف کتاب:
1- تاليف کتاب مقدمه ای بر مديريت نگهداری و تعمير خط آهن - انتشارات مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی راه آهن 1384
2- تاليف کتاب روشهای نگهداری خط آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران 1385
3- تاليف کتاب مقدمه ای بر سازه های خاکی - فولادی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی 1388
4- عضو هيات تاليف و تدوين نشريه 301 تحت عنوان " مشخصات فنی و عمومی اجزای روسازی راه آهن" انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور(معاونت راهبردی رياست جمهوری) 1384
5- عضو هيات تاليف و تدوين نشريه 355 تحت عنوان " دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن" انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور(معاونت راهبردی رياست جمهوری) 1385
6- عضو هيات تاليف و تدوين نشريه 394 تحت عنوان "دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سريع السير" انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور(معاونت راهبردی رياست جمهوری) 1386
7-     Book title: Railway / Book 2 (ISBN 979-953-307-870-9)
Chapter title: Lateral resistance of Railway track (English)
8-Xavier Perpinya, Zakeri.J.A.  (Book title:  Reliability and Safety in Railway (ISBN 978-953-51-0451-3))
 
Chapter 13: Lateral resistance of Railway track (in English))
 

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

 • حسین قاسمی نژاد 0 0

  ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ انتصاب استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جبار علی ذاکری را به عنوان رئیس جدید دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت را تبریک عرض می نمایم. رجای واثق دارم حضور ایشان در این مسئولیت با کوله بار گرانی از تجربه، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن دانشکده خواهد گردید. اینجانب بعنوان یک شاگرد در طول دوره تحصیل و استفاده از تجربیات ارزنده ایشان برخود واجب می دانم، این انتصاب را به جامعه حمل و نقل ریلی کشور تبریک عرض نمایم. در ادامه دوام توفیقات و مزید عزت و سلامت این استاد بزرگوار را از جهاندار جان آفرین مسالت دارم. بااحترام وسپاس حسین قاسمی نژاد

 • قاسم سیل سپور 0 0

  سلام از اینکه ایشان به عنوان ریاست دانشکده مهندسی راه آهن برگزیده شدند باعثافتخار جامعه و فعالان این حوزه میباشد بنده هم به ایشان تبریک میگم انشاالله که موفق و موید باشند.

 • فرداد فرهودی 0 0

  با سلام به ایشان برای این انتصاب تبریک گفته وآرزوی موفقیت برای ایشان دارم.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین