<![CDATA[تین نیوز - شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل کشور]]> https://www.tinn.ir Mon, 27 Jun 2022 18:08:50 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[لزوم اصلاح ساختار ایمنی راه آهن/ 7 پیشنهاد کمیسیون عالی سوانح برای جلوگیری از تکرار حوادث ریلی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244478 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244478-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C
در گزارش نهایی کمیسیون عالی سوانح در مورد علل و عوامل وقوع حادثه قطار مسافری مشهد یزد پنج عامل نیز به عنوان عوامل نظارتی دخیل در این حادثه ذکر شده است.
]]>
Mon, 27 Jun 2022 10:42:28 +0000
<![CDATA[تعیین مهلت برای تکالیف دستگاه‌ها در اجرای پروژه راه‌آهن بیرجند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244475 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244475-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
انجام تکالیف دستگاه‌ها در اجرای پروژه راه‌آهن بیرجند - قاین - یونسی در نشستی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور زمان‌بندی شد.
]]>
Mon, 27 Jun 2022 10:21:54 +0000
<![CDATA[آیا ترانزیت می تواند جایگزین نفت شود؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244468 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/244468-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
برخی کارشناسان حمل و نقل معتقدند، وقتی ارتباطات بین المللی قوی وجود نداشته باشد، ترانزیت امکان پذیر نیست و این دیدگاه که «ترانزیت می تواند جایگزین نفت شود» یک خودفریبی بزرگ است.
]]>
Mon, 27 Jun 2022 10:00:08 +0000
<![CDATA[اعلام ابعادی تازه از سانحه ریلی قطار مسافری مشهد-یزد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244471 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244471-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
کمیسیون عالی سوانح راه آهن در گزارش دوم از بررسی سانحه ریلی قطار مسافری مشهد-یزد که ۲۲ خرداد امسال رخ داد، ابعاد جدیدی از این سانحه را بازگو کرد.
]]>
Mon, 27 Jun 2022 09:21:29 +0000
<![CDATA[حادثه قطار مسافری مشهد یزد؛ پای بی انضباطی سازمانی در میان است]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244469 /بخش-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/244469-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
کمیسیون عالی سوانح راه آهن چهار روز پس از سانحه طبس، گزارش خود را در تاریخ 22/3/1401 منتشر کرد. کمیسیون عالی در آن گزارش وعده داد که سایر علل و عوامل موثر در وقوع این سانحه در دست بررسی بوده که پس از تحقیقات بیشتر، نتایج متعاقبا به استحضار خواهد رسید.
]]>
Mon, 27 Jun 2022 09:03:24 +0000
<![CDATA[ جابجایی مسافر ریلی در سال جاری چه میزان بود؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244465 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244465-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF
جابجایی مسافر از طریق خطوط ریلی کشور در مدت دو ماهه سال جاری به ۴.۴ میلیون نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۳ درصد افزایش همراه شده است.
]]>
Mon, 27 Jun 2022 08:15:06 +0000
<![CDATA[چه محموله هایی از راه‌آهن خراسان راهی مقصدشدند؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244437 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244437-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
بیشتر محموله هایی که از راه‌آهن خراسان به مقاصد مختلف بین‌المللی و داخلی حمل شده، گوگرد، مواد شیمیایی و مصالح ساختمانی بوده است.
]]>
Sun, 26 Jun 2022 11:46:27 +0000
<![CDATA[واکنش وزیر به اطلاعیه راه‌آهن در توییتر!]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244428 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244428-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1
به‌ فاصله چند ساعت پس از اطلاعیه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف سیر تعداد اندکی از واگن‌های مسافری با عمر بالای ۴۸ سال، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به این اقدام راه‌آهن واکنش نشان داد
]]>
Sun, 26 Jun 2022 10:46:01 +0000
<![CDATA[آخرین وضعیت راه‌آهن شیراز - بوشهر ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244427 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244427-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز یکی از مهمترین مطالبات مردم استان بوشهر است که همچنان به خاطر نداشتن اعتبارات مورد نیاز با سرعت بسیار کمی پیش می‌رود و با این روال امیدی به تکمیل آن نیست.
]]>
Sun, 26 Jun 2022 10:36:38 +0000
<![CDATA[کاهش مصرف سوخت و تصادفات با حمل ریلی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244426 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244426-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C
مدیر کل راه‌آهن جنوب با بیان اینکه هزینه حمل و نقل ریلی حدود ۱۵ درصد از حمل و نقل جاده‌ای به صرفه‌تر است، گفت: در داخل استان به طور کامل از ظرفیت حمل و نقل ریلی استفاده نمی‌شود.
]]>
Sun, 26 Jun 2022 10:29:20 +0000
<![CDATA[ 5 عامل نظارتی موجب وقوع حادثه ریلی قطار مشهد یزد شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244407 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244407-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
شنیده شده در گزارش نهایی کمیسیون عالی سوانح در مورد علل و عوامل وقوع حادثه قطار مسافری مشهد یزد پنج عامل به عنوان عوامل نظارتی دخیل در این حادثه ذکر شده است.
]]>
Sun, 26 Jun 2022 07:02:29 +0000
<![CDATA[فراخوان دعوت به همکاری شرکت جوپار]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244398 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244398-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1
شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار از پیمانکاران و مجریان واجد شرایط در زمینه بازسازی و بهره برداری از واگن رستوران قطارهای مسافری و تبلیغات محیطی در واگن های قطارهای مسافری دعوت به همکاری می کند.
]]>
Sun, 26 Jun 2022 05:34:25 +0000
<![CDATA[خرید کشنده توسط فولادسازان باید ادامه پیدا کند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244394 /بخش-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/244394-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF
اقدام شرکت راه آهن در تفاهم با فولاد مبارکه برای سرمایه گذاری در حوزه کشنده های ریلی اقدامی مثبت و قدمی رو به جلو است.
]]>
Sun, 26 Jun 2022 05:04:32 +0000
<![CDATA[چه کسانی جلوی انتشار گزارش کمیسیون عالی سوانح را گرفته اند؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244377 /بخش-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-5/244377-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
گرچه تاکنون گزارش کمیسیون عالی سوانح به طور رسمی منتشر نشده اما طبق خبرهای غیر رسمی و شنیده شده، گویا در بررسی علل و عوامل وقوع حادثه توسط کمیسیون عالی سوانح، یکی از عوامل اجرایی که برای این سانحه برشمرده شده، عدم رعایت مفاد حکم احتیاط مبنی بر تقلیل سرعت 15 کیلومتر بر ساعت از سوی راهبران قطار مسافری است.
]]>
Sat, 25 Jun 2022 09:42:19 +0000
<![CDATA[توقف سیر تعدادی از واگن‌های مسافری بالای ۴۸ سال ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244373 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244373-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84
بر طبق اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران سیر تعداد اندکی از واگن‌های مسافری با عمر بالای ۴۸ سال به دلیل عدم انجام بازسازی سطح یک و دو متوقف شد.
]]>
Sat, 25 Jun 2022 08:28:33 +0000
<![CDATA[تسهیل و توسعه حمل و نقل یا ساخت و ساز؟/ لزوم ترجیح چرتکه به بیل و کلنگ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244369 /بخش-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/244369-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF
ماموریت وزارت راه تسهیل و توسعه حمل و نقل است نه ساخت و ساز. وزارت راه باید چرتکه را بر بیل و کلنگ ترجیح بدهد.
]]>
Sat, 25 Jun 2022 07:31:36 +0000
<![CDATA[جاده ابریشم چشم به راه تکمیل راه آهن رشت-انزلی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244359 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244359-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
نخستین قطار باری بین المللی «عبور از دریای خزر » از یین "چوان" در منطقه خودمختار "هوی نینگ شیا" واقع در شمال غرب چین ۳۰ خردادماه امسال( پنج روز پیش) به سمت بندرانزلی در استان گیلان و شمال ایران حرکت کرد
]]>
Sat, 25 Jun 2022 04:44:07 +0000
<![CDATA[دومین روز اعتصاب کارکنان راه آهن در انگلیس ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244350 /بخش-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-9/244350-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
دومین روز اعتصاب ده‌ها هزار نفر از کارکنان راه آهن در انگلیس، در اعتراض به اخراج شماری از کارکنان، شرایط کاری و دستمزد آغاز شد.
]]>
Thu, 23 Jun 2022 07:16:51 +0000
<![CDATA[وزیر راه : ساخت راه آهن مشهد- گرگان در دستور کار است]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244348 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244348-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت و اجرای راه آهن مشهد- بجنورد، گرگان در سطح کلان، پیگیری می شود و امید می‌رود سه استان از مزایای آن بهره مند شوند.
]]>
Thu, 23 Jun 2022 07:04:49 +0000
<![CDATA[واکنش معاون وزیر صمت به ورود اولین قطار ترانزیتی قزاقستان]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244326 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244326-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: پس از چند دهه غفلت، با فعالسازی کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب در دولت سیزدهم، ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت و تجارت جهانی بازگشت.
]]>
Wed, 22 Jun 2022 09:43:50 +0000
<![CDATA[مسئول خطاهای متعدد انسانی در سانحه طبس کیست؟/ وزیر پای حرف خود می‌ ایستد؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244323 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244323-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF
در گزارش کمیسیون سوانح راه آهن نیز به مواردی اشاره شده که نشان می دهد ریشه اصلی سانحه قطار مسافری مشهد یزد، قصور مدیران و پرسنل راه آهن بوده است.
]]>
Wed, 22 Jun 2022 08:58:06 +0000
<![CDATA[اهمیت تسریع در تکمیل محور ریلی چابهار-سرخس]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244319 /بخش-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/244319-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
به نظر می رسد مهمترین کریدوری که می تواند صنعت ترانزیت کشور را زنده نگه دارد و به رشد محسوس برساند کریدور شمال ـ جنوب است که از بندر چابهار در جنوبی‌ترین نقطه ایران آغاز شده و به سمت شمال ایران و حتی در صورت تکمیل رشت-آستارا به مرزهای آذربایجان رفته و پس از ورود به کشورهای آذربایجان، روسیه و بلاروس، به سمت اروپا حرکت می‌کند.
]]>
Wed, 22 Jun 2022 08:18:03 +0000
<![CDATA[آخرین خبر از پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان - قم - تهران ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244315 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-16/244315-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
در حال انجام عملیات‌های مختلف این پروژه در طول ۱۵۰ کیلومتر و در ۶ جبهه کاری آن هستیم و نزدیک به ۱۱۰۰ نفر در این پروژه الان فعال هستند.
]]>
Wed, 22 Jun 2022 07:57:21 +0000
<![CDATA[سهم گلستان از ترانزیت ریلی قزاقستان به ترکیه چقدر است؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244308 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244308-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
ترانزیت ریلی محموله کانتینری قزاقستان با ۵۰ واگن ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای راه آهن گلستان درآمد داشت.
]]>
Wed, 22 Jun 2022 07:27:00 +0000
<![CDATA[گام مفید راه آهن و فولاد مبارکه در توسعه حمل و نقل ریلی و رفع گلوگاه های لجستیکی صنایع ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244302 /بخش-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-31/244302-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت راه آهن و شرکت فولاد مبارکه اصفهان، را اقدامی مهم و مفید در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی و رفع گلوگاه های لجستیکی صنایع عمده کشور، ذکر کرد.
]]>
Wed, 22 Jun 2022 06:23:49 +0000
<![CDATA[حرکت اولین قطار بین المللی باری از چین به مقصد ایران ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244301 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/244301-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
اولین قطار باری بین المللی «عبور از دریای خزر» روز دوشنبه (۳۰ خرداد) از یین چوان در منطقه خودمختار هوی نینگ شیا واقع در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی ایران حرکت کرد تا اولین مسیر باربری دریای خزر از نینگ‌شیا به کشورهای غرب آسیا باشد.
]]>
Wed, 22 Jun 2022 05:58:03 +0000
<![CDATA[پیشنهاد ساختار کلان نوین حمل و نقل ریلی برون شهری ایران]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244227 /بخش-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/244227-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
عدم استفاده بهره‌ور از دارایی‌هایی موجود، کاهش کیفیت سرویس، عدم توازن عملکرد هزینه درآمد، کاهش سهم حمل و نقل ریلی و کاهش سطح کیفیت سرویس در راه‌آهن‌های دولتی به‌خصوص در کشورهای اروپایی، از جمله دلایل اصلی بود که باعث شد راهکار رفع مشکلات اصلی مذکور در جدایش امور بهره‌برداری از امور زیربنایی شبکه ریلی و واگذاری وظیفه حمل بار و مسافر به بخش خصوصی تشخیص داده شود.
]]>
Tue, 21 Jun 2022 11:10:30 +0000
<![CDATA[جزئیات توافق ریلی برای ترانزیت پنج میلیون تنی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244275 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/244275-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C
معاون بازرگانی و بهره برداری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جزئیات توافق سه جانبه ایران - قزاقستان - ترکیه برای ترانزیت پنج میلیون تنی ریلی را اعلام کرد و گفت: تعرفه‌های این ترانزیت مشخص شده و درآمد ارزی مناسبی برای ایران خواهد داشت.
]]>
Tue, 21 Jun 2022 09:38:54 +0000
<![CDATA[سند ملی تقاضای حمل و نقل کشور+ فایل]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244263 /بخش-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/244263-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84
سند ملی تقاضای حمل و نقل کشور برای بهره برداری تصمیم گیران و کارشناسان صنعت حمل و نقل، منتشر شد.
]]>
Tue, 21 Jun 2022 08:09:19 +0000
<![CDATA[کریدور ریلی شرق دریای خزر رقیب جدی کریدور ریلی شمال ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-244250 /بخش-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-18/244250-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
در روزهای اخیر کریدور ریلی شرق دریای خزر به ترکیه و اروپا از خاک ایران راه اندازی شده که می تواند به رقیبی جدی برای کریدور ریلی شمال دریای خزر و همچنین کریدور آبی-ریلی خزر-ترکیه تبدیل شود.
]]>
Tue, 21 Jun 2022 05:55:19 +0000