| کد خبر: 33274 |

تین نیوز | طی روزهای گذشته، دولت همانند سال قبل تلاش کرد تا لایحه بودجه 94 را به موقع به مجلس تقدیم کند. ارقام بودجه های پیشنهادی، بیانگر افزایش سهم وزارتخانه ها نسبت به سال جاری است که کاملا طبیعی به نظر می رسد اما در این میان جایگاه وزارت راه و شهرسازی و حمل و نقل که به دلیل ادغام همچنان در سایه راه و مسکن به سر می برد، کجاست؟

به گزارش تین نیوز، براساس آنچه از افزایش ارقام بودجه اعلام شده، وزارتخانه های بهداشت که بیشترین مانور اقدامات دولت یازدهم بر روی این وزارتخانه بوده با حدود 70 درصد بالاترین میزان افزایش را نسبت به سال قبل داشته و وزارت ورزش و جوانان به ترتیب با 53.5 درصد رشد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حدود 8 درصد و  وزارت جهاد کشاورزی با حدود 9 درصد، کمترین افزایش بودجه پیشنهادی را دارا بوده اند. در این میان بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه 94 از رشد 36 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار شده است.

در این رابطه مروری بر بودجه پیشنهادی 18 وزارتخانه دولت یازدهم، بیانگر سهم هریک از آنها و در نتیجه مشخص شدن وضعیت وزارت راه در بین سایر وزارتخانه هاست.

فهرست زیر براساس بیشترین و کمترین میزان بودجه پیشنهادی در سال 94 بدون مقایسه با سال گذشته و بدون ملاحظه به این نکته که وزارتخانه مذکور،چه میزان درآمدزا یا هزینه زاست، تهیه و تنظیم شده است:

1- وزارت نیرو: 71 هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت نیرو از کل بودجه بیش از 71 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم نسبت به بودجه امسال با 30.8 درصد رشد مواجه شده است.

2- وزارت دفاع : 26 هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت دفاع از کل بودجه بیش از 26 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل وزارت دفاع در لایحه بودجه سال 94 معادل 26646266 میلیارد ریال است که نسبت بودجه امسال 27.3 درصد رشد خواهد داشت.
 
3- وزارت آموزش و پرورش: 23 هزار میلیارد
سهم وزارت آموزش و پرورش از کل بودجه سال 94 کشور بیش از 23 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم نسبت به بودجه امسال این وزارتخانه 21.4 درصد رشد نشان می دهد.

4- وزارت اطلاعات: 22 هزار میلیارد

در لایحه بودجه کل کشور در سال 94 سهم وزارت اطلاعات از کل بیش از 22 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل وزارت اطلاعات در لایحه بودجه 94 کشور 22.477212 میلیارد ریال است که نسبت به بودجه امسال آن وزارتخانه از 35 درصد رشد برخوردار خواهد شد.
 
5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
: 17 هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کل بودجه بیش از 17 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
 بودجه عمومی کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بودجه لایحه 94 کشور 171320 میلیارد ریال است که 14.1 درصد نسبت به رقم امسال افزایش یافته است.
 
6- وزارت کشور: 14 هزار میلیارد

در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت کشور از کل بودجه بیش از 14 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل وزارت کشور در لایحه بودجه 94 معادل 14479467 میلیارد ریال است که 29.2 درصد رشد نسبت به بودجه امسال خواهد داشت.
 
7- وزارت علوم: 12 هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت علوم از کل بودجه بیش از 12 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بودجه عمومی کل وزارت دفاع در لایحه 94 معادل 12370227 میلیارد ریال است که نسبت بودجه امسال 7.7 درصد رشد داشته است.

8- وزارت خارجه: 10 هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارتخارجه از کل بودجه بیش از 10 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. سهم این وزارتخانه در بودجه عمومی کل کشور در سال 94 معادل 10257510 میلیارد ریال است که نسبت به بودجه سال جاری 22.4 درصد رشد داشته است.

9- وزارت راه و شهرسازی: 6 هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت راه و شهر سازی از کل بودجه معادل 65278405 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری از 36 درصد رشد برخوردار شده است.

10- وزارت بهداشت: 5 هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت بهداشت از کل بودجه بیش از 5 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل وزارت بهداشت در لایحه 94 معادل 51.419.927 میلیارد ریال است که این رقم نسبت بودجه پیشنهادی امسال 70.3 درصد رشد نشان می دهد.

11- وزارت جهاد کشاورزی: یک هزار میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت جهادکشاورزی از کل بودجه بیش از یک هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل این وزارتخانه در لایحه 94 معادل 10.861.064 میلیارد ریال است که نسبت به بودجه پارسال 9.1 درصد رشد داشته است.

12- وزارت ارشاد: 769 میلیارد

در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کل بودجه بیش از 769 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل وزارت ارشاد در لایحه 94 معادل 7693207 میلیارد ریال است که این رقم نسبت به بودجه امسال این وزارتخانه از 23.3 درصد رشد برخوردار شده است.

13- وزارت اقتصاد: 702 میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی از کل بودجه بیش از 702 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل وزارت اموراقتصادی و دارایی در لایحه 94 معادل 7927844 میلیارد ریال است که نسبت به سهم این وزارتخانه در بودجه سال جاری 28.2 درصد افزایش نشان می دهد.

14- وزارت صنعت و معدن: 555 میلیارد
بودجه سال 94 وزارت صنعت و معدن نیز با 28.6 درصد افزایش نسبت به سال جاری به معادل 5.555.162 میلیارد ریال رسیده است.

15- وزارت ورزش و جوانان: 465 میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت ورزش و جوانان از کل بودجه معادل 4.657.834 میلیارد ریال پیشنهاد شده که نسبت به بودجه سال جاری این وزارتخانه از 53.3 درصد رشد برخوردار شده است.

16- وزارت ارتباطات: 245 میلیارد
در لایحه بودجه سال 94 کل کشور سهم وزارت ارتباطات از کل بودجه بیش از 245 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بودجه عمومی کل وزارت ارتباطات در این لایحه معادل 2.450.417 میلیارد ریال است که نسبت به بودجه امسال 10.1 درصد رشد داشته است. 
 
17- وزارت نفت: 164 میلیارد
سهم نفت نیز در لایحه بودجه عمومی سال 94 کل کشور معادل 1.640.564 میلیارد ریال است که نسبت به بودجه امسال 31.6 درصد رشد نشان خواهد داد.

18- وزارت دادگستری: 141 میلیارد
در لایحه بودجه سال94 کل کشور سهم وزارت دادگستری از کل بودجه بیش از 141 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.  بودجه عمومی کل وزارت دادگستری در لایحه بودجه 94 معادل 1415554 میلیارد ریال است که نسبت به سال جاری از 16.3 درصد افزایش برخوردار شده است.

همان گونه که ملاحظه می شود با توجه به فهرست و ارقام یادشده، وزارتخانه های نیرو، دفاع، آموزش و پرورش و اطلاعات، رتبه های اول تا چهارم را در بین وزارتخانه ها از نظر بیشترین میزان بودجه به خود اختصاص می دهند و وزارتخانه های دادگستری، نفت، ارتباطات کمترین میزان بودجه پیشنهادی به مجلس را دارا هستند. البته با توجه به ماهیت هر وزارتخانه و کسب درآمدهایی که به آن اجازه داده شده  وسایر عوامل دخیل در درآمد - هزینه هر نهاد را باید درنظر داشت. از این رو، رقم پیشنهادی بودجه بدون لحاظ کردن سایر متغیرها نمی تواند صرفا به معنای بالا یا پایین بودن آن باشد. به طور مثال وزارتخانه های نفت و ارتباطات ماهیت درآمدزا دارند و وزارت آموزش و پرورش و علوم غالبا ماهیت هزینه ای را دارا هستند.

با توجه به آنچه یاد شد، وزارت راه و شهرسازی در بین 18 وزارتخانه دولتی از نظر میزان بودجه پیشنهادی 94 دولت به مجلس، در ردیف نهمین وزارتخانه قرار گرفته است.

همچنین از نظر افزایش بودجه 94 در مقایسه با سال جاری (93) نسبت به سایر وزارتخانه ها، بعد از وزارتخانه های بهداشت و ورزش و جوانان که بیشترین میزان افزایش را داشته اند، وزارت راه و شهرسازِی، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد، بین 28 تا 36 درصد رشد داشته اند.

در این میان بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۴ بیش از ۶۳۲۷ میلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با اعتبار ۴۶۵۰ میلیارد تومانی سال جاری ۳۶ درصد افزایش یافته است.  از این میزان بودجه 6200 میلیارد تومان آن عمرانی و مابقی جاری است.

اکنون باید دید با طرح های توسعه ای دولت یازدهم در حوزه راه و خصوصا حمل و نقل با تاکید بر حمل و نقل ریلی، آیا مجلس با بودجه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه موافقت خواهد کرد یا خیر؟ و در صورت تصویب آن، این بودجه تا چه میزان از پروژه ها و برنامه های وزارت راه و شهرسازی را در سال 94 پوشش خواهد داد؟

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین