<![CDATA[تین نیوز - شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل کشور]]> https://www.tinn.ir Sun, 29 Mar 2020 12:03:56 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[حذف جریمه عدم پرداخت بیمه سهم کارفرما در مشاغل بخش حمل و نقل]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208367 /بخش-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-128/208367-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84
مصوبه هیئت دولت همه مشاغلی را که از کرونا آسیب می‌بینند و متضرر می‌شوند، شامل می‌شود و مشاغل حوزه گردشگری و حمل و نقل نیز شامل این مصوبه می‌شوند.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 08:34:27 +0000
<![CDATA[انجام عملیات توزیع سوخت بدون وقفه و شبانه‌روزی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208360 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/208360-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: جایگاه‌های عرضه سوخت طبق دستورالعمل‌های ابلاغی باید عملیات توزیع سوخت را بصورت ایمن ، پایدار وشبانه روزی (۲۴ساعته) و بدون وقفه به انجام رسانند.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 06:28:44 +0000
<![CDATA[​عربستان تمامی پروازها را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208351 /بخش-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-9/208351-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
عربستان سعودی تمام پروازهای این کشور را برای یک مدت زمان نامشخص به حالت تعلیق درآورد.
]]>
Sun, 29 Mar 2020 04:41:55 +0000
<![CDATA[اولین یارانه معیشتی ۹۹ فردا شب واریز می‌شود ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208320 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/208320-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اولین یارانه معیشتی در سال ۹۹ ساعت ۲۴ یکشنبه ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 09:07:24 +0000
<![CDATA[تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی؛ کاربران درباره افزایش قیمت بنزین چه نظری داشتند؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208306 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/208306-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
در زمان افزایش قیمت بنزین مطالب متعددی در مورد این اقدام توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 05:59:58 +0000
<![CDATA[آشفته بازار خودرو ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208304 /بخش-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/208304-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
شرکت دولتی که با سرمایه ملی بر پا شده‌، حتی اگر سود دِه هم باشد حق ندارد از حساب ملت حاتم‌بخشی کند و محصول را ارزان‌تر ازقیمت واقعی بفروشد. چه برسد الان که ضرر می‌دهد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 05:14:38 +0000
<![CDATA[جهانگیری: مردم در خانه بمانند/احتمال تداوم تعطیلی‌ها بعد از ۱۵ فروردین]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208285 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/208285-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد استمرار تعطیلی‌ها گفت: تا امروز بخش زیادی از دولت برای جلوگیری از گسترش کرونا تعطیل شده و نیاز باشد این تعطیلی‌ها استمرار خواهد داشت.
]]>
Fri, 27 Mar 2020 11:12:40 +0000
<![CDATA[۱۳۱ واگن کالای صادراتی بیش از یکماه در مرز اینچه برون متوقف است]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208259 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/208259-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد: ۱۳۱ واگن کالای صادراتی از بیش از یک ماه پیش تاکنون در اینچه‌برون، مرز ایران و ترکمنستان متوقف مانده است.
]]>
Fri, 27 Mar 2020 05:01:16 +0000
<![CDATA[جایگاه‌های عرضه سوخت تعطیل نمی‌شوند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208258 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/208258-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور وجود ندارد.
]]>
Fri, 27 Mar 2020 04:55:43 +0000
<![CDATA[فهرست مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت منتشر شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208250 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-92/208250-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
فهرست مشاغل مجاز و غیرمجاز فعالیت در قرنطینه سراسری کشور اعلام شد.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 16:13:03 +0000
<![CDATA[وزیر ارتباطات: اینترنت رایگان خانگی از فردا متوقف می‌شود]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208252 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/208252-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
وزیر ارتباطات در نشستی که امروز با فعالان شبکه‌های اجتماعی داشت، از متوقف شدن اینترنت رایگان خانگی خبر داد.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 12:19:00 +0000
<![CDATA[تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208243 /بخش-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-13/208243-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
رئیس جمهوری کشورمان از ارسال نامه ای به رهبر انقلاب برای اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 07:54:31 +0000
<![CDATA[صادرات ۱۲۰ هزار و ۶۸ تن کالا از راه آهن آستارا طی سال ۹۸]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208238 /بخش-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/208238-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84
مدیرکل گمرک آستارا گفت: ۱۲۰ هزار و ۶۸ تن کالا در قالب ۲ هزار و ۱۵۸ واگن در سال قبل از بارانداز راه آهن این شهرستان مرزی خارج و ۲۲۷ هزار و ۱۵۸ تن کالا با سه هزار و ۶۳۲ واگن به آن وارد شده است.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 06:46:05 +0000
<![CDATA[توسعه جایگاه‌های سی.ان.جی برای سوخت‌رسانی به ۲.۵ ملیون خودروی گازسوز جدید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208235 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/208235-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت:‌ دولت با پرداخت کارکرد ویژه از افرادی که بخواهند جایگاه سی ان جی تاسیس کنند،‌ حمایت می‌کند.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 06:24:26 +0000
<![CDATA[تعطیلی ۴۰ پمپ بنزین به‌خاطر کرونا]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208230 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/208230-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
هزینه های زیادی در آخر سال به جایگاه ها تحمیل شد و این در شرایطی است که میزان فروش جایگاه ها کاهش یافته و انتظار دارند که بسته حمایتی داشته باشند و این موضوع در توان وزیر نفت است؛ لذا ما انتظار کمک و حمایت داریم.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 04:27:32 +0000
<![CDATA[اولویت با ساخت هواپیما است یا بومی‌سازی صنعت ریلی؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208221 /بخش-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-127/208221-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C
اگر همان بودجه کلانی که برای ساخت هواپیمای مسافربری هزینه می‌شود برای بومی‌سازی حداکثری در صنعت ریلی هزینه می‌شد، نتیجه بهتری به‌دست می‌آمد.
]]>
Thu, 26 Mar 2020 02:30:00 +0000
<![CDATA[نظر منفی کامیونداران نسبت به واردات ناوگان بی‌کیفیت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208204 /بخش-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/208204-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
در حالی که در چند ماه اخیر خبرهایی از سوی برخی مسئولان در مورد نوسازی ناوگان فرسوده باری با واردات کامیون به کشور مطرح شده این‌که این ناوگان قرار است از کدام کشورها وارد شود ابهاماتی را برای رانندگان و کامیونداران ایجاده کرده به طوری‌که یک فعال صنفی معتقد است: واردات کامیون نیاز به تأمل بیشتری دارد.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 08:34:57 +0000
<![CDATA[جان قطعه‌سازان گرفته شد تا تسهیلات رسید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208191 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/208191-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
سال ۹۸ برای صنعت قطعه‌سازی ایران، سالی پردردسر از جهت وصول مطالباتشان از خودروسازان بزرگ و تسهیلات وعده داده شده بود. در حقیقت مدام فعالان این صنعت به دنبال جذب نقدینگی مورد نیاز بودند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 06:22:42 +0000
<![CDATA[رشد ۴ درصدی تردد باری طی سال گذشته از مرز بازرگان]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208186 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/208186-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
مدیر پایانه مرزی بازرگان با اشاره به اینکه این مرز یکی از پایانه‌های مهم زمینی کشور است، گفت: طی سال گذشته، ۲۷۷ هزار و ۲۷۴ دستگاه کامیون از این مرز تردد کرد که نسبت به مشابه سال پیش از آن چهار درصد بیشتر بود.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 05:54:30 +0000
<![CDATA[پارسال چند سد ساخته شد؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208182 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/208182-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
در سال گذشته ۱۰ سد جدید افتتاح و دو سد نیز آبگیری شد.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 04:57:53 +0000
<![CDATA[مصرف بنزین در کشور ۳۰ درصد کاهش یافت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208179 /بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/208179-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت: میزان مصرف بنزین در کشور نسبت به اسفند ماه بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.
]]>
Wed, 25 Mar 2020 04:40:48 +0000
<![CDATA[ویروس کرونا باعث رکود اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ می شود]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208155 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/208155-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: همه گیری ویروس کرونا باعث رکود جهانی در ۲۰۲۰ می‌شود، ولی تولید اقتصادی در جهان در ۲۰۲۱ بهبود می یابد.
]]>
Tue, 24 Mar 2020 08:43:57 +0000
<![CDATA[ارایه تسهیلات به شرکت‌های ریلی که با قطار بار بنادر را حمل می‌کنند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208146 /بخش-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-128/208146-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: شرکت‌های ریلی که نسبت به افزایش حمل کانتینری بار با قطار از بنادر اقدام نمایند، وام خرید واگن دریافت می‌کنند.
]]>
Tue, 24 Mar 2020 08:03:34 +0000
<![CDATA[دلار عقب رفت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208173 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/208173-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA
با اعلام اقدامات جدید بانک مرکزی آمریکا، دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت.
]]>
Tue, 24 Mar 2020 07:30:11 +0000
<![CDATA[اعطای وام کم بهره به رانندگان سواری کرایه]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208132 /بخش-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/208132-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87
لازم است دولت تمهیداتی برای حمایت از رانندگان بخش مسافری و دفاع از این قشر آسیب پذیر بیندیشد زیرا در حال حاضر اکثر رانندگان بیکار شده و با اقساط معوقه دست به‌گریبان هستند درحالیکه نه بانک‌ها توصیه دولت مبنی تعلیق اقساط را می‌پذیرند ونه رانندگان شامل بیمه بیکاری هستند
]]>
Tue, 24 Mar 2020 06:39:23 +0000
<![CDATA[گزارش وزیر راه‌وشهرسازی از تحولات حمل‌ونقلی سال گذشته]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208115 /بخش-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/208115-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقداماتی که در سال ۱۳۹۸ در حوزه های راه، حمل و نقل، هواشناسی، ایجاد زیرساخت ها، برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور و مسکن انجام شد، گفت: ما در این سال سخت به لطف الهی وعده هایی که به مردم داده بودیم محقق کردیم.
]]>
Mon, 23 Mar 2020 13:04:46 +0000
<![CDATA[سختی‌های تمام نشدنی دولت در سال ۹۸ از سوغات کرونایی پایان سال تا بلای سیل ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208104 /بخش-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-13/208104-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84
سال ۹۸ در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار خواهد شد؛ در این سال هم هجمه‌ها و چالش‌های بیرونی به میزان بی سابقه ای افزایش یافت و هم کشور در عرصه داخلی با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه شد. با این حال ایران هم از تابستان گرم و هم زمستان سخت عبور کرد.
]]>
Mon, 23 Mar 2020 07:06:41 +0000
<![CDATA[میانگین نرخ بیکاری در سال گذشته معادل ١٠.۶ درصد بود]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208084 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-56/208084-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
نرخ بیکاری در سال گذشته روند نزولی داشت به گونه‌ای که در بهار ١٠.٨ درصد بود و در پاییز به ١٠.۶ درصد رسید.
]]>
Sun, 22 Mar 2020 11:13:04 +0000
<![CDATA[بزرگترین ایرلاین هنگ‌کنگ: پروازهای مسافری به صفر رسیده است!]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208051 /بخش-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/208051-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
​شرکت هواپیمایی کاتای پاسیفیک به عنوان بزرگترین ایرلاین هنگ کنگ اعلام کرده که تعداد پروازهای مسافری آن تقریبا به صفر رسیده است.
]]>
Sat, 21 Mar 2020 09:28:34 +0000
<![CDATA[تولید جهانی خودرو ۱.۴ میلیون دستگاه کاهش خواهد یافت]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-208043 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/208043-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
شیوع جهانی ویروس کرونا که کارخانه‌های خودروسازی آمریکای شمالی، اروپا و آمریکای لاتین را به تعطیلی کشانده است، سبب خواهد شد که تولید جهانی خودرو، امسال ۱.۴ میلیون دستگاه کاهش می‌یابد.
]]>
Sat, 21 Mar 2020 07:08:34 +0000