| کد خبر: 241799 |

چه کسی گفته انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بخش مسافر از وظایف کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور است؟

تین نیوز

 یک عضو هیئت مدیره کانون سراسری رانندگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر کشور در پاسخ به اظهارات عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافری کشور در مورد بیمه بخش مسافری گفت: چه کسی گفته انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بخش مسافر از وظایف کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور است؟

به گزارش تین نیوز، احسان روشن روز با بیان این که قاعده، ضابطه و قانون این ادعا چیست، خطاب به مسلم غنی پور عنوان کرد:  اکثر گفته ها و ادعاهای  شما در مصاحبه تان کذب و ناشی از عدم اطلاع شما از قوانین و سابقه بیمه تکمیلی بخش مسافر است.

وی افزود: در کدام قانون، آیین نامه و ضوابط نوشته شده که کانون متبوع شما عالی ترین مقام صنف است؟ نام کانون شما دربرگیرنده کدام بخش از صنف حمل و نقل است؟ شرکت ها؟ موسسات؟ مالکان؟ مدیران شرکت ها؟ رانندگان؟ یا.....چون در نام کانون شما مشخص نیست که کدام بخش از حمل و نقل را در بر می گیرید!

او تاکید کرد: چه لزومی بر حفظ احترام کانون حمل و نقل مسافر از سوی دیگر تشکل ها وجود دارد در صورتی که اعضای هیئت مدیره این کانون به سایر کانون ها و اتحادیه های هم سطح در کشور احترام نمی گذارد و خود را بدون قاعده و قانون و ضوابط، عالی ترین و بالاتر از سایر تشکل ها می داند؟

به گزارش تین نیوز، احسان روز گفت: عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی حمل و نقل مسافر به کذب مدعی است که قرارداد بیمه دانا 2 ماه از طریق کارشناسان و بررسی استعلامات سایر شرکت های بیمه گزار ارزیابی شده است.

۱- تاریخ آگهی صحت انتخابات کانون شما در دوره جدید چه تاریخی است؟ چگونه شما 2 ماه فرصت ارزیابی کارشناسی قرارداد را داشتید؟

۲- کدام کارشناسان و با کدام رزومه کارشناسی این قرارداد را مورد بررسی قرار دادند؟

۳- جدول بدون قاعده و ضوابط حق بیمه تکمیلی و بدنه بیمه دانا، نشان دهنده غیرکارشناسی بودن این قرارداد است

4- فاصله ارائه قرارداد و جداول بیمه دانا به کانون کارفرمایی حمل و نقل مسافر در تاریخ 1400/12/21  تا امضاء قرارداد در 1400/12/24  تنها ۳ روز بوده نه ۲ ماه.

5- کانون شما چه مسئولیتی دارد که در مورد بیمه تکمیلی (بدنه، درمان، عمر، حادثه و درمان ) مالکان و رانندگان و خانواده هایشان تصمیم بگیرد؟

6- کدام استعلام شرکت های بیمه ای را مورد بررسی قرار داده اید؟

عضو هیئت مدیره کانون سراسری رانندگان حمل و نقل جاده‌ای مسافر کشور افزود: در جلسه مشترک 1400/12/23 در خانه حمل و نقل،  کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور، استعلامات بیمه های ایران، آسیا، سرمد، سینا و ملت را به حاضران در جلسه ارائه کرد و شما حتی وقت نگاه کردن به آنها را نداشتید حالا با کدام کارشناسی استعلامات را بررسی کردید؟

بیشتر بخوانید:

وی ادامه داد: کدام یک از معترضان به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، قبلا عضو کانون متبوع شما بوده اند؟ کانون رانندگان و دارندگان بخش مسافر کشور؟ انجمن های صنفی رانندگان سراسر کشور؟ اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری ۱۷ گانه کشور؟ اتحادیه شرکت های تعاونی مینی بوس رانی کشور؟ اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه کشور ؟کانون انجمن های صنفی شرکت های مسافربری سواری کرایه کشور؟ کانون انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور؟

 

روشن روز خاطرنشان کرد: این ادعای شما هم مثل سایر ادعاها بی پایه و اساس و از بی اطلاعی شما از قوانین و مجموعه تشکل های صنفی حمل و نقل کشور است و همه این کانون ها و اتحادیه ها سال ها قبل از کانون نو پای شما تاسیس شده و شرح وظایف آنها مشخص و بعضا با وظایف کانون شما در تضاد است، حالا چگونه عضو کانون شما بوده اند؟

این مقام صنفی عنوان کرد: در مورد افزایش خدمات درمانی مثل آزمایش و.... باید گفت که شما چه مسئولیتی دارید که برای خدمات درمانی مالک و راننده و خانواده هایشان تصمیم می گیرید؟ از نظر قانون کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور حق ندارند و نمی توانند از طرف مالکان و رانندگان و حتی سایر کانون ها و اتحادیه ها قراردادی امضا کنند، برچه اساسی شما این حق را برای کانون تان قائل می شوید؟

وی گفت: اگر طی سالیان گذشته (حتی قبل از تشکیل کانون کارفرمایی حمل و نقل مسافر) قرارداد بیمه تکمیلی بخش مسافر توسط اتحادیه محترم شرکت های تعاونی مسافربری 17 گانه کشور و در دهه 90 توسط کانون متبوع شما امضا می شده به خاطر وحدت رویه و به احترام پیشکسوتان و بزرگانی همچون آقایان عامری و مومنی بوده و نه بر اساس قانون و وظیفه. 

عضو هیئت مدیره کانون سراسری رانندگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر کشور افزود: در مورد جمع آوری حق بیمه از روی صورت وضعیت ها، براساس قوانین و مصوبات جاری در خصوص جمع آوری انواع عوارض، شرکت‌ های مسافربری مکلف به جمع آوری حق بیمه و پرداخت آن به شرکت های بیمه ای طرف قرارداد هستند.

وی عنوان کرد: در خصوص دخالت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که کاملا قانونی و براساس وظایف ذاتی این سازمان بوده، باید عرض کنم که سازمان مذکور متولی حمل و نقل جاده ای و مدعی العموم حقوق مسافران و مالکان و رانندگان است و صورت وضعیت (سند حمل) اوراق بهادار و متعلق به این سازمان بوده و نظارت بر مندرجات و کسورات در روی این سند از وظایف این سازمان بوده و اصلی ترین وظیفه سازمان نیز نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مصوبات است.

این مقام صنفی تاکید کرد: ورود سازمان راهداری به بحث بیمه تکمیلی بخش مسافر به خاطر اعتراضات کتبی و قانونی 6 تشکل صنفی (کانون ها و اتحادیه های ستادی و کشوری) و انجمن های صنفی رانندگان در سراسر کشور به عدم رعایت مصوبات و تفاهم نامه ها درانعقاد این قرارداد غیرقانونی بوده است.

روشن روز گفت: ادعای این عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی حمل و نقل مسافر در خصوص عدم کسر مبالغی بابت حق بیمه تکمیلی کارکنان، هیئت مدیره و مدیران شرکت های مسافربری از مالک و راننده خودمالک، کذب محض و بی اساس است. اگر حق بیمه تکمیلی کارکنان و هیئت مدیره و مدیران شرکت ها از صورت وضعیت و از جیب مالک و راننده خود مالک کسر نمی شود از کجا تامین می شود؟

وی افزود: اولا مگر کارمزد و حق وصول حق بیمه توسط شرکت ها چقدر است که حق بیمه تکمیلی (درمان، مسئولیت، عمر، حادثه و پاداش بازنشستگی) حدود 40 هزار کارمند و هیئت مدیره و مدیران شرکت های مسافربری و خانواده هایشان را پوشش می دهد؟ ثانیا این کارمزد بابت کسر و جمع آوری چه حق بیمه ای و از جیب چه کسانی از طرف شرکت بیمه دانا به شرکت ها پرداخت می شود؟ چرا این کارمزد و پاداش به پرداخت کننده حق بیمه تکمیلی و بیمه گزار اصلی (مالک و راننده خودمالک) تعلق نمی گیرد؟

روشن روز با بیان این که  ادعای این عضو هیئت مدیره کانون شرکت ها در خصوص مشورت با دیگر تشکل های صنفی، متاسفانه این ادعا نیز کذب محض است، تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی اعتراضات ( 6 کانون و اتحادیه صنفی ستادی و کشوری ) نادیده گرفتن مصوبات و تفاهم نامه فی مابین این تشکل ها و بدعهدی و عدم احترام کانون کارفرمایی حمل و نقل مسافر به سایر تشکل ها بوده است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری رانندگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر کشور افزود:  اگر منظور ایشان جلسه مشترک سه ساعته تشکل ها در تاریخ 1400/12/23 در خانه حمل و نقل بوده که در آن جلسه همه چیز عنوان شد به جز مشورت و بررسی استعلامات دیگر شرکت های بیمه ای و بحث در مورد قرارداد بیمه دانا و جلسه مشورتی دیگری هم طی سال گذشته با کانون حمل و نقل مسافر برگزار نشده است.

او عنوان کرد: در مورد ادعای عضو هیئت مدیره کانون شرکت ها در خصوص چندپارگی بیمه تکمیلی بخش مسافر در سال  97 ( البرز و دانا و...) هم باید عرض کنم که ان موضوع هم از بی درایتی و عدم مدیریت کانون حمل و نقل مسافر و دادن اختیارات به یک کارگزار و اختلافات درونی کانون حمل و نقل مسافر بوده که دود آن به چشم مالک و راننده و خانواده هایشان رفته و هزینه های آنان پرداخت نشده است. 

روشن روز ادامه داد: در ضمن عدم امانت داری هفت ساله (72 تا 79) شما در خصوص حق بیمه تامین اجتماعی مالکان و رانندگان را که یادتان نرفته است؟

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

 • حسین زادا 0 0

  سلام
  درود بر نگارنده مطلب و درود بر تین نیوز که پژواک صدای رانندگان زحمت کش است

 • مسعودافروزنیا 0 0

  درودبرجناب روشن روز 👏🏻👏🏻👏🏻

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  helptinn

  تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
  ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

  از ما حمایت کنید