| کد خبر: 253418 |

فراخوان همکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز (متروی تبریز) برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز به صورت تامین نیرو و حجمی از طریق شرکت تعاونی خدماتی ۶۴۸۹ همشهری تبریز اطلاعیه ای صادر کرده است.

تین نیوز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز (متروی تبریز) برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز به صورت تامین نیرو و حجمی از طریق شرکت تعاونی خدماتی ۶۴۸۹ همشهری تبریز اطلاعیه ای صادر کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پرتال حمل و نقل ریلی، در این اطلاعیه آمده است که شرکت تعاونی خدماتی ۶۴۸۹ همشهری تبریز برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری تبریز و پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز (قطار شهری) به صورت تامین نیرو و حجمی از طریق فراخوان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

شرکت تعاونی خدماتی ۶۴۸۹ همشهری تبریز در نظر دارد تعدادی محدود نیروی انسانی را بصورت قراردادی (حجمی و تامین نیرو) برای اشتغال در امور خدمات ایستگاه ها و امور عملیات نگهداری، تعمیر، تست و سرویس های پیشگیرانه تجهیزات و خطوط ریلی بخش پیمانکاری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز و امور فنی و مهندسی بخش کارفرمایی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز و امور حفاظت (فیزیکی) و نگهبانی تاسیسات و واحدهای شهرداری تبریز از طریق مصاحبه فنی، تخصصی، توانایی ها، ویژگی های شخصیتی، فیزیک بدنی و معاینات پزشکی و طی مراحل بکارگیری نماید.

متقاضیان میتوانند با در نظر گرفتن شرایط مشروح ذیل و مطالعه جداول نیازمندی های شغلی، درخواست خود را از طریق سایت http://hamshahri6489tabriz.ir/ صرفا برای یکی از مشاغل از روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ و ارائه مدارک لازم بارگذاری و ثبت نمایند.

شرایط عمومی:

 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 • تدیّن به یکی از ادیان رسمی کشور
 • معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران
 • تایید صلاحیت توسط مبادی ذیربط
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها و نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا محرومیت از حقوق اجتماعی
 • داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر پزشکی
 • ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ قانونی استخدام در ادارات، سازمانهای دولتی، موسسات عمومی و دﺳﺘﮕﺎه های اﺟﺮاﯾﯽ
 • نداشتن اشتغال در موسسات عمومی یا دولتی، مطابق قانون منع تسری بیش از یک شغل

 

 • جنسیت متقاضیان برای همه رسته های شغلی، با توجه به شرایط کاری، صرفا مذکر می باشد.
 • داشتن حداکثر سن ۳۰ سال
  • تبصره: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد بر اساس اوﻟﯿﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در سایت می باشد.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار منطبق با استانداردهای طب کار برای مشاغل مربوطه که در آن شغل بکارگیری می شود.
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ صرفاً بر اساس زﻣﺎن ثبت نام خواهد بود. همچنین تاریخ فراغت از ﺗﺤﺼﯿﻞ نیز بر اساس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ می‌باشد.
 • حداقل معدل قابل قبول مندرج برای مقطع تحصیلی دیپلم ۱۲ و مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر برای دانشگاه سراسری ۱۴ و برای سایر دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم (پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و علمی کاربردی و …) حداقل ۱۶ می باشد.
 • متقاضیان ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ میتواﻧﻨﺪ در فراخوان ثبت نام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ و گرایش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و همچنین ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ تحصیلی و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ مندرج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آن‌ها ذکر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.
 • متقاضیان بایستی بومی شهرستان تبریز باشند.
  تبصره ۱: برای رسته شغلی نگهبانی متولدین ۱۳۷۱/۱۲/۰۱ تا ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ مجاز به ثبت نام می باشند. (۲۳ تا ۳۰ سال)
  تبصره ۲: برای رسته شغلی نگهبانی، حداقل قد قابل قبول ۱۷۵ سانتیمتر و شاخص توده بدنی (BMI) بین ۱۸ تا ۳۰ بر اساس نظریۀ طب کار، مورد قبول خواهد بود.
  تبصره ۳: برای رسته شغلی نگهبانی، معافیت پزشکی مورد قبول نخواهد بود.

ملاحظات:

 • پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت بوده که پس از طی مراحل اداری به ترتیب اولویت تا سقف نیازمندی، دعوت بکار خواهند شد.
 • شهرداری تبریز و سازمان  حمل و نقل ریلی  هیچگونه تعهدی در قبال استخدام متقاضیان حائز شرایط ندارند و بکارگیری پذیرفته شدگان صرفا در قالب قراردادی، از طریق شرکت تعاونی همشهری و شرکتهای پیمانکاری مربوط خواهد بود.
 • در صورتیکه در هر مرحله از مصاحبه تخصصی، مراحل اداری و یا حین اشتغال اثبات شود که متقاضی حائز یکی از شرایط همکاری نبوده یا اطلاعات خلاف واقع در فرم ثبت نام ارائه نموده است، ادامه مراحل اداری متوقف و همکاری ایشان با شرکت مربوطه کان لم یکن تلقی می گردد.
 • پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۵ روزکاری پس از اعلام رسمی از طریق مبادی ذیربط نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد.
 • برنامه کاری پذیرفته شدگان در همه رسته های شغلی به صورت شیفتی خواهد بود.

 

لینک ثبت نام 

نیازهای شرکت همشهری برای اشتغال در بخش کارفرمایی

نیازهای شرکت همشهری برای اشتغال در بخش پیمانکاری

نیازهای شرکت همشهری برای اشتغال در بخش حفاظت فیزیکی

 

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  helptinn

  تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
  ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

  از ما حمایت کنید