| کد خبر: 269160 |

رد دوباره شکایت شرکت راه آهن از تین نیوز به دلیل فقدان ادله توسط دیوان عالی کشور

◄ فرجام خواهی راه آهن نافرجام ماند!

شرکت راه آهن بعد از صدور رای برائت در پرونده شکایت از مدیر مسئول تین نیوز، اقدام به فرجام خواهی کرده بود اما دادگاه با رد این فرجام خواهی مجددا رای برائت رسانه تخصصی حمل و نقل و مدیرمسئول آن مسعود ذهبیون را صادر کرد.

تین نیوز

شرکت راه آهن بعد از صدور رای برائت در پرونده شکایت از مدیر مسئول تین نیوز، اقدام به فرجام خواهی کرده بود اما دادگاه  با رد این فرجام خواهی، رای برائت رسانه تخصصی حمل و نقل و مدیرمسئول آن مسعود ذهبیون را ابرام کرد.

در رای شعبه چهارم دادگاه دیوان عالی کشور آمده است:

درخواست فرجام خانم ناهید عیسی زاده پته خور بوکالت از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و اعتراض مشارالیها نسبت به تبرئه مشتکی عنه (آقای مسعود ذهبیون مدیر مسئول تین نیوز) از اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع موضوع دادنامۀ شمارۀ 1401/12/27-14-236 شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران وارد نیست چه با توجه به مجموع اوراق پرونده و مدافعات فرجام خوانده و نیز نظریۀ اعضاء هیئت منصفه مطبوعات، استنباط دادگاه مخالفتی با دلائل و قرائن موجود نداشته و چون از حیث رعایت موازین قانونی، نحوه رسیدگی و قواعد دادرسی هم ایراد بر دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد مستندًا به بند الف از مادۀ 469 قانون آئین دادرسی کیفری آنرا بلااشکال تشخیص و عینا ابرام می گردد. این رأی قطعی است.

در بخشی از دادنامه منتهی به این رای نیز آمده است:

با عنایت به مجموع اوراق و محتوای پرونده و امعان نظر در لایحه فرجام خواهی فرجام خواه، در فرایندهای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی و رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی انجام و لحاظ شده است و رأی برائت صادره وفق مقررات و ضوابط قانونی اصدار یافته است و فرجام خواه نیز دلائل، مدارک و مستنداتی که در انطباق با یکی از شقوق مذکور در مادۀ ۴۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری نماید را ارائه ننموده و در بررسی های این مرجع نیز انطباق درخواست فرجام خواه با هیچیک از شقوق مذکور در مادۀ قانونی مرقوم را احراز و استنباط ننموده است ... .

علت شکایت راه آهن از تین نیوز چه بود؟

شایان ذکر است؛ در پی نشر گزارشی با عنوان «کمر صنعت ریلی شکسته است» به تاریخ 22 خرداد 1401 در پایگاه اطلاع رسانی تخصصی حوزه حمل و نقل – تین نیوز – شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این گزارش را مصداق نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع برشمرد و شکایتی در دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مسعود ذهبیون مدیر مسئول تین نیوز طرح کرد.

خبر مرتبط را بخوانید:

◄ مدیر مسئول تین نیوز از شکایت راه آهن تبرئه شد

دفاعیات مسعود ذهبیون مدیر مسئول تین نیوز در دادگاه شامل رد کلیات شکایت و ارائه مستندات در مورد مطلب منتشر شده در این رسانه بود که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید.

شرکت راه آهن مطلبی با عنوان کمر صنعت ریلی شکسته است با کد 243919 و تاریخ انتشار ۲۲  خرداد ۱۴۰۱ را مصداق نشر اکاذیب تلقی کرده است. عجیب این است این نوشته قبل از انتشار در تین نیوز در روزنامه شرق با کد خبری 84815 در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده و ظاهراً مورد توجه شرکت راه آهن قرار نگرفته و صرفاً شکایت از تین نیوز هدف بوده است!

 اگر مشکل تیتر مطلب استفاده شده مدنظر است که این تیتر از بطن مطلب استخراج شده و نمایش دهنده عمق نگرانی نویسنده از وضعیت صنعت پس از سانحه تاسف بار ریلی در ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ و کشته شدن حداقل ۱۵ نفر و مجروح شدن ده ها نفر و خسارات مالی بسیار است که در بخش وبلاگ تین نیوز که منعکس کننده دیدگاه های متخصصینی است که سال ها در این عرصه خدمت کرده‌ اند، منتشر شده است.

اگر چنانچه این امثال این افراد صاحب صلاحیت برای ابراز نگرانی در مورد مسائل و مشکلات حوزه تخصصی نباشند پس نظر چه افرادی باید منتشر شود؟ آیا اساساً باید مطالب مورد تایید شرکت راه آهن و یا صرفاً در راستای فهم ایشان از موضوعات منتشر شود؟

 اگر مورد اعتراض رقم چهار برابری سوانح ریلی است که این موضوع عین گزارش شرکت راه آهن به شرکت مشاور این شرکت (رولند برگر) بوده است، بنابراین موضوع نشر اکاذیب نبوده بلکه یک نتیجه گیری معمول از یک مطالعه تحقیقی مورد قبول شرکت راه‌ آهن است.

شرکت راه آهن مطلبی با عنوان تست گرم رایگان لکوموتیو های خارجی در مقابل اخذ هزینه ۴۰ میلیونی از داخلی ها را نیز مصداق نشر اکاذیب دانسته است. همانگونه که در مطلب روشن است این مطلب مصاحبه مدیرعامل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لکوموتیو و واگن کشور می باشد. شرکتی که تا چند ماه پیش هر روز مواجه با اعتصاب و اعتراض های کارگری و تاخیر پرداخت حقوق پرسنل بود و از نگرانی‌ های مهم مسئولین کشور به شمار می‌ رفت و اکنون به همت مدیران از بحران خارج شده و آرامش به آن بازگشته است. علی ایحال چنانچه این مطلب صحیح نبود علی القاعده مدیریت این شرکت باید شاکی باشد.

 توجه به این نکته ضروری است که اساسا رسانه تین نیوز صرفا به انتشار خبرها و نظرات متخصصان و فعالان حوزه تخصصی می پردازد و این بحث ها در داخل حوزه به صورت عادی و روزمره وجود دارد البته صحت موضوع از طریق استعلام از شرکت مذکور قابل پیگیری است.

 اما به لحاظ وظیفه دفاع از اتهام وارده موارد زیر خدمت بازپرس محترم تقدیم می شود که متاسفانه چگونه در سال هایی که مکررا توسط مقام معظم رهبری بنا به اهمیت موضوع سال اقتصادی و حمایت از تولید داخل نامگذاری و تاکید می ‌شود شرکت راه‌آهن که شرکتی دولتی و متکی به بودجه دولتی است اینگونه به شرکت ‌هایی که بودجه دولتی ندارند جفا می کند.

در ادامه این دفاعیات، هشت نامه از شرکت راه ‌آهن خطاب به شرکت واگن پارس با موضوع اعلام هزینه های اجاره خط برای تست لوکوموتیو و دیزل های تولیدی این شرکت آمده است که به عنوان مثال در نامه شماره  40.7386 مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ شرکت واگن پارس هزینه 40564480 ریالی برای سه ساعت و ۳۵ دقیقه اجاره خط تست گرم دیزل ۷۰۴۸ را مطالبه کرده است و یا در نامه شماره 40.480 مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ شرکت راه آهن به شرکت واگن پارس هزینه  120325024 ریالی بابت اجاره خط برای تست گرم دیزل ۷۰۵۱ را مطالبه کرده است.

همانگونه که از مستندات قابل بررسی است  و میزان درصد افزایش مشاهده می شود هزینه خط برای تست گرم یک دستگاه لکوموتیو حداکثر نیمروز نسبت به اولین فاکتور صادره طی دو سال و نیم گذشته نه تنها افزایش ۴۰ میلیونی داشته بلکه به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته که نشان از افزایش بیش از دوازده برابری یا ۱۲۷۲ درصدی است و این در حالی صورت می‌گیرد که این هزینه برای تولید کننده خارجی رایگان انجام می‌ شود.

 تاسف بارتر درج شعارسال مورد تاکید مقام معظم رهبری در بالای تمام فاکتورها مبنی بر توجه و تسهیل و مانع زدایی برای تولید کنندگان ملی و داخلی است.

 همچنین نکته قابل توجه در تاریخ صدور فاکتور ما به التفاوت است که پس از دو سال از تاریخ صدور فاکتور قطعی ردیف یک و ردیف های بعدی صورت گرفته، و این افزایش ها را عطر به ماسبق دانسته و مطالبه نموده است! که همچنان محل اختلاف این شرکت ها با شرکت راه آهن است.

موضوع اساسی این است که متولیان محترم شرکت راه‌آهن ظاهرا اعتقادی به نقد ندارند و حتی حاضر به دادن پاسخ لازم به (باصطلاح ) اکاذیب منتشر شده توسط این سایت برای ارشاد و اصلاح دیدگاه مخاطبان و کارشناسان و مردم و گفتگو با آنان نیست و عملاً به اصلاح نظرات آنان اهمیتی نداده است! چگونه این شرکت مدعی نشر اکاذیب شده و در طی چند ماه گذشته هیچ گونه پاسخ و توضیح بر مطالب کذب صادر نکرده و اجازه داده که این مطالب بدون هیچ توضیحی بر روی سایت بماند!

آیا این رویه معقولی است که مطلب غلطی توسط متولی حمل و نقل ریلی کشور در پربیننده ترین رسانه تخصصی حوزه حمل و نقل بدون پاسخ بماند و هیچ گونه عکس العمل شایسته ای در برابر آن نشان ندهد؟ 

 اگر این مطلب اشتباه است به طریق اولی می بایست شرکت راه‌آهن درصدد تهیه پاسخ و ارسال اصلاحیه و توضیح در جهت تنویر افکار عمومی و متخصصان می کرد و اگر تین نیوز اقدام به درج پاسخ نمی ‌کرد آن وقت برای شکایت اقدام می‌ کرد.

تین نیوز در طول فعالیت ۱۴ ساله خود همواره درج نقطه نظرات متفاوت و متضاد در حوزه تخصصی را وظیفه خود دانسته و انجام رسالتی را که قانون اساسی و قانون مطبوعات بر عهده رسانه‌ها قرار داده از این طریق میسر می داند وگرنه عملا رسانه ای فرمایشی خواهد بود که نه نظر قانون است و نه صلاح کشور و نه مورد علاقه ما.

انتهای پیام

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

 • كارشناس ارشد وزارت راه 26 5

  احسنت بر تين نيوز و مديرعامل منطقي آن

  • ناشناس 6 0

   شرم بر آنان که در دورانی که فقر از سر و روی کشور می بارد، منابع بیت المال را خرج انواع حاشیه ها و از جمله این گونه پیگیری های قضایی بی دلیل می کنند تا فقط چهره خودشان را موجه جلوه دهند. حرامشان باد.

 • کارشناس قدیمی شرکت راه آهن 27 5

  این نشون میده تین نیوز تا چد نسبت به موازین حقوقی و ۰گونگی اطلاع رسانی دقیق عمل نموده که شرکت راه آهن با اداره کل حقوقی و ده‌ها کارشناس و کارشناس ارشد و ده من ادعای نخبگی، حریف مدیر تین نیوز نشده اند!
  ایول داره بخدا! دست مریزاد به مدیر و تیم این خبرگزاری

 • ناشناس 18 2

  قدرت رسانه یعنی اطلاع رسانی دقیق، درست و مناسب که باعث تغییر مثبت در صنعت می شود متاسفانه مدیر عامل راه آهن از این موضوع نه تنها استفاده نمی کنن بل که بر علیه رسانه های غیر خودی شکایت می کنند واقعا مدیر نالایق و کم سواد، صنعت رو به فنا می ده!!

  • کارشناس روابط عمومی راه آهن 12 2

   تین نیوز رسانه صنعت است و خودی و غیر خودی ندارد. صالحی می توانست با تدبیر درست خود و انتخاب مسئول روابط عمومی با تجربه از همین تین نیوز برای مباحث تخصصی و ارتقای آن استفاده کند.

  • ناشناس 1 3

   چقدر شما طرفدارن پورسید آقایی و دزد ها و... از جعل عنوان کارشناس ریلی کارمند راهن دلسوز راهن و کارشناس روابط عمومی راهن استفاده می کنیددورغ تزویر شانتاژ گری تو ذات باند پورسید آقایی و سعید نژاد ه

 • بازنشسته راه آهن 21 2

  باسلام
  رسانه تین نیوز نشان داده که یک رسانه آگاه ومسلط بر قوانین رسانه ای است و با این شرایط در حال روشنگری اذهان عمومی ومتخصص در حوزه حمل ونقل می باشد اما از سوی دیگر آقای دکتر صالحی که به نظرم لقب نابودگر کاملا برازنده ایشان است با نا آگاهی و با توصل به دروغ و ارائه آمارهای غلط ودروغ وشاخصهای بدون پایه در حال توجیه عملکرد غیر قابل دفاع خود دارد
  اگر آقای دکتر صالحی مدیر روابط عمومی خود را درست انتخاب می کرد(بماند که ایشان هیچ انتخاب درستی تاکنون نداشته اند)این مدیر درست می دانست که چگونه اطلاع رسانی به موقع انجام دهد که دچار چنین چالش هائی نشود الان دهه 60 یا دهه هفتاد نیست که شما بتوانید اطلاعات را داز مردم پنهان کنید با وجود وسایل پیشرفته اینترنت وشبکه های اجتماعی دیگر محرمانه ترین مسائل هم احتما افشا شدن داند همچنان که در دنیا هم می بینیم که مسئولین مملکتی برای اینکه محبوبیت خود را از دست ندهند قبل از افشاء موارد توسط زسانه ها خود به اشتباهاتشان اعتراف می کنند پس آقای صالحی این را بدانید شما هرچه قدر هم بخواهید آمار غلط ارائه کنید یا مشکلاتتان را لاپوشانی کنید هستند کسانی که در همان دستگاه خودتان اطلاعات را افشاء کنند .
  پیشنهاد می کنم این دست به فرمانی را گه پیش گرفته اید کنار بگذارید و بر روی ریل درست مدیریت راه آه برگردید و در غیر این صورت اگر هم خود نخواهید بروید از ریل خارج خواهید شد
  تنها کسی که ضرر می کند کشور و سرمایه های کشور است که توسط شما در حال نابودی هستند وبس.
  شما آنقدر رانت دارید که پست دیگری در دولت اشغال کنید پس به خواسته متخصصین وبرای حفظ دارائی های کشور خودتان لطفا احترام بگذارید وبروید
  اینکه بمانید و اصلاحا بفرمائید "مرغ یک پا دارد" شما را مدیر عامل راه آهن نمی کند شما تخصص ندارید البته شاید تعهد داشته باشید که آنهم با برخی از حرکات شما مورد تشکیک قرار گرفته است ، پس لطفا بیشتر از این به سرمایه های ملی ضربه نزنید .
  به جای شکایت از این وآن لطفا به کار خود بپردازید برادر.

  • ناشناس 0 5

   باز هم عناوین جعلی

 • ناشناس 17 2

  این صالحی عجب گیریه که تا دیوان عالی کشور رفته و دست خالی و شکست خورده برگشته!! واقعا نخبه است برای تخریب!!