| کد خبر: 123053 |

راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای رضایتمندی هموطنان اقدام پرداخت خسارت بابت تاخیر قطارهای مسافری بر اساس مسیر و زمان سفر کرده است.

راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای رضایتمندی هموطنان اقدام پرداخت خسارت بابت تاخیر قطارهای مسافری بر اساس مسیر و زمان سفر کرده است.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران  شرایط پرداخت خسارت تاخیر صورت زیر می‌باشد:

تأخیر حرکت قطار از مبدأ: تأخیر در شروع حرکت قطارهایی که مسافران آن از باجه کنترل بلیت عبور و در سکو یا داخل قطار قرار گرفته‌اند جزو تأخیر نهایی آنها در مقصد محاسبه و مورد ملاک برای پرداخت خسارت قرار می‌گیرد.

تاخیر بیش از حد مقرر قطار اکسپرس یا سریع در رسیدن به مقصد: چنانچه تأخیر، ناشی از حوادث طبیعی نباشد و مدت زمان تأخیر از مرز خسارت نوع قطار در مسیر بیشتر باشد %۵۰ بهای بلیت پس از کسر خدمات حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ورود به مقصد در کلیه مراکز فروش بلیت مسترد میگردد.چنانچه تأخیر، ناشی از حوادث طبیعی نباشد و در صورتی که ورود قطار به ایستگاه مقصد با احتساب زمان تاخیر مجاز آن قطار بعد از گذشت وعده غذایی روزانه باشد یک وعده پذیرایی رایگان بر اساس ساعت ورود قطار انجام می‌شود. زمان پذیرایی صبحانه بعد از ساعت ۸ صبح، ناهار بعد از ساعت ۱۳ و شام بعد از ساعت ۲۰ می‌باشد. زمان مورد محاسبه برای تأخیر قطار در مسیرهای مختلف متفاوت است(جدول).

تآخیر قطار که منجر به جا ماندن مسافر از قطار بعدی شود: در صورت تأخیر بیش از زمان معین که منجر به جاماندن مسافر از قطار بعدی شود، چنانچه فاصله بین ورود قطار قبلی و حرکت قطار بعدی بیش از سه ساعت باشد و همچنین هر دو بلیت به نام مسافر باشد، وجه کامل بلیت قطار بعدی پرداخت یا مسافر با قطارهای بعدی اعزام می شود. چنانچه این تأخیر منجر به اقامت در شب شود، هزینه اقامت و غذا به عهده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی می باشد. در صورت اعزام با قطار درجه‌ پایین‌تر مابه التفاوت بلیت به مسافر پرداخت می‌شود و در صورت اعزام با قطار درجه‌ بالاتر، مابه التفاوت از وی دریافت نمی‌شود.

تأخیر قطار و جا ماندن مسافر از سفر با سایر وسائل ( کشتی، هواپیما و اتوبوس): چنانچه تأخیر بیش از سه ساعت بوده و ناشی از حوادث طبیعی نباشد و طبق برنامه فاصله بین رسیدن قطار و حرکت وسیله‌ی بعدی، بیش از ۴ ساعت بوده و هر دو بلیت به نام مسافر باشد، با ارائه‌ی مدرک لازم به شرکت راه آهن ، اقدام لازم برای پرداخت خسارت استرداد بلیت و سایر وسائل مسافرتی انجام می‌شود.

انصراف مسافر قبل از شروع سفر به علت تأخیر حرکت قطار در مبادی حرکت : در صورت تأیید تأخیر بیش از یک ساعت و اطلاع‌رسانی به مسافران با شرط باز بودن باجه فروش بلیت ایستگاه و همچنین پانچ نبودن بلیت وتا قبل از حرکت قطار، وجه کامل بلیت در همان‌روز و در ایستگاه مبدأ پرداخت می‌شود.

ابطال بلیت: حداکثر تا یک ساعت پس از صدور بلیت به شرط عدم حرکت قطار، باز بودن مرکز فروش ابطال بلیت فقط در همان مرکز صادر کننده با پرداخت وجه کامل آن امکان‌پذیر است. مقررات ابطال برای بلیتهای اینترنتی و خریداری شده ازکیوسک وجودندارد و این دسته از بلیتها فقط طبق قوانین استرداد می توان مسترد نمود.
از کار افتادن کامل تهویه: در صورتی که بلیت به نام مسافر باشد، ۵۰ درصد بهای بلیت بعد از کسر خدمات به مسافر حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حرکت تحت شرایطی پرداخت می‌شود.
صوتی و تصویری: در صورتی که بلیت به نام مسافر باشد، ۱۰درصد بهای بلیت بعد از کسر خدمات به مسافر حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حرکت تحت شرایطی پرداخت می‌شود
تغییر اجباری جای مسافر به دلیل انفصال واگن در میان راه : در صورتی که بلیت به نام مسافر باشد، چنانچه به کوپه‌ای با درجه مشابه مندرج در بلیت انتقال یابد ۵۰ درصد بهای بلیت بعد از کسر خدمات
و در صورت انتقال به کوپه‌ای با درجه پایین تر یا رستوران و راهرو ۱۰۰ درصد بهای پایه بلیت پس از کسر خدمات به مسافر حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ حرکت پرداخت می‌شود
پرداخت خسارت بدلیل مشکل فنی قطار: در صورت مسدودی خط  و یا مشکل فنی قطار ،که امکان اعزام قطار از مبدا و یا ادامه مسیر از بین راه تا مقصد میسر نباشد و مسافرین ،بخشی از مسیر را بوسیله  اتوبوس جا بجا شوند
۱-صد در صد بهای بلیت به مسافرین مسترد می شود
۲- هزینه تامین وسیله نقلیه جایگزین ، به منظور جابجایی مسافرین خسارت دیده ،به عهده راه آهن خواهد بود
۳- در صورتی که موارد مذکور ناشی از بلایای طبیعی باشند،هیچ خسارتی پرداخت نخواهد شد..\
خسارت بلیت های چارتری : با عنایت به با نام بودن بلیت خسارت به بلیت های چارتری با ارائه اصل کارت شناسایی معتبر و اصل بلیت امکان پذیر است.
 
جدول تاخیرات :
جدول میزان ساعات تاخیر مشمول پرداخت خسارت به مسافرین
ردیف مسیر میزان مرز خسارت(ساعت)
۱ ترن ست تهران-اراک و بالعکس ۱
۲ ترن ست تهران-زنجان و بالعکس ۱
۳ ترن ست تهران-میانه و بالعکس ۱
۴ ترن ست تهران-یزد و بالعکس ۱
۵ تهران-زنجان و بالعکس ۱
۶ ریل باس تهران-زنجان و بالعکس ۱
۷ ریل باس تهران-سمنان و بالعکس ۱
۸ ترن ست تهران-مشهد و بالعکس ۲
۹ تهران-اصفهان و بالعکس ۲
۱۰ تهران-ساری و بالعکس ۲
۱۱ تهران-شاهرود و بالعکس ۲
۱۲ تهران-میانه و بالعکس ۱.۵
۱۳ شاهرود-مشهد و بالعکس ۱.۵
۱۴ شیراز-اصفهان و بالعکس ۲
۱۵ طبس-مشهد و بالعکس ۲
۱۶ توربوترن تهران-مشهد و بالعکس ۲.۵
۱۷ تهران-مراغه و بالعکس ۲.۵
۱۸ تهران-یزد و بالعکس ۲.۵
۱۹ سمنان-مشهد وبالعکس ۲.۵
۲۰ یزد -بندرعباس و بالعکس ۲.۵
۲۱ تهران-اندیمشک و بالعکس ۲.۵
۲۲ تهران-تبریز و بالعکس ۲.۵
۲۳ تهران-گرگان و بالعکس ۲.۵
۲۴ تهران-مشهد و بالعکس ۳
۲۵ تهران-مهاباد و بالعکس ۳
۲۶ تهران -خواف و بالعکس ۳
۲۷ قم-تبریز و بالعکس ۳
۲۸ کرج-تبریز و بالعکس ۲.۵
۲۹ کرج-مشهد و بالعکس ۳
۳۰ اصفهان-بندرعباس و بالعکس ۳
۳۱ تهران-اهواز و بالعکس ۳
۳۲ تهران-تربت حیدریه و بالعکس ۳
۳۳ تهران-جلفا و سلماس و بالعکس ۳
۳۴ تهران-شوشتر و بالعکس ۳
۳۵ تهران-شیراز و بالعکس ۳
۳۶ تهران-کرمان و بالعکس ۳
۳۷ ساری-مشهد و بالعکس ۳
۳۸ قزوین-مشهد و بالعکس ۳
۳۹ قم-مشهد و بالعکس ۳
۴۰ کاشان-مشهد و بالعکس ۳
۴۱ کرمان-مشهد و بالعکس ۳
۴۲ یزد-مشهد و بالعکس ۳
۴۳ تهران-خرمشهرو بالعکس ۳.۵
۴۴ تهران-طبس و بالعکس ۳.۵
۴۵ زنجان-مشهد و بالعکس ۳.۵
۴۶ اصفهان-مشهد و بالعکس ۴
۴۷ تهران-بندرعباس و بالعکس ۴
۴۸ تهران-زاهدان و بالعکس ۴
۴۹ ملایر-مشهد و بالعکس ۴
۵۰ اهواز -مشهد و بالعکس ۵
۵۱ بندرعباس-مشهد و بالعکس ۵
۵۲ تبریز -مشهد و بالعکس ۵
۵۳ شوشتر-مشهد و بالعکس ۵
۵۴ شیراز-مشهد و بالعکس ۵
۵۵ مهاباد-مشهد و بالعکس ۵

حالا که اینجا هستید...

تین‌نیوز از مخاطبانش درخواست کوچک اما مهمی دارد. ما در پایگاه خبری صنعت حمل‌و‌نقل همواره سعی داشتیم جامع‌ترین اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌ها را مطابق با واقعیات و توجه به اصل بی‌طرفی رسانه تهیه و اطلاع‌رسانی کنیم. اما حوزه‌ی حمل‌و‌نقل بسیار گسترده است و پوشش دقیق و متمرکز همه‌ی آن کاری بس دشوار. بنابراین تصمیم براین گرفتیم که روی بخش‌هایی از این حوزه بیشتر تمرکز کنیم که اولویت و دغدغه اصلی مخاطبانمان است و مشکلات این حوزه‌ها را با فوریت بیشتری از مسئولان پیگیری کنیم. بنابراین پرسشنامه‌ای تهیه کردیم که اولویت شما در حوزه بزرگ حمل و نقل را مشخص می‌کند حال تنها قدمی که مانده این است که با پر کردن این پرسشنامه ما را در این مسیر یاری کنید. «راه روشن است.»؛ اگر شما راهنمای ما باشید.

پرسشنامه

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

 • فاطمه ناصری 7 1

  اعصابم خورده خدا وکیلی یکم بیشتر رسیدگی کنید ساعت یک شب رفتم ایستگاه با اژانس به جز خودم هیچ مسافری دیگه نبود خودم ومسول را اهن بودیم 4 ساعت تاخیر اخرم قطار نیمد با اژانس برگشتم هر ساعتی 15 هزار دادم اژانس به جز معطلی ودلهره داشتم نصف شب تو ایستگاه احمد اباد رفسنجان تو بیابان تازه مسول دفتر بلیط فروشی اینقدر رفتار بدی باهم داشت هنوز تو شوکم بدهکارشونم شدم

 • امیرعباس 0 0

  لیست مال سالهای قبله لطفا لیست جدید که شهرهای جدید هم به آن اضافه شده منتشر کنید

 • Ali 0 1

  اگه پیاده هم می رفتم زودترمی رسیدم،همیشه قطاراشون خرابه،پس این مهندسین ماچکارمی کنن

 • محمد 2 0

  من حساب کرده بودم که ده و نیم برسم تهران الان دوازده و نیم هست اخه چرا سه ساعت تاخیر مجاز هست برای قطار شیراز تهران این چه قانونی. هست

 • زهرا دیانی عنبرته 2 0

  سلام خسته نباشد قطار مشهد ملایر روز ۲۵. ۴ .۱۳۹۸ساعت ۹.۳۰ دقیقه در نزدیکی ایستگاه گرمسار خراب شد نزدیک دوتاسه توگرما قطار ایستاده مشکل حل نشد الان که ساعت ۹.۳۰ نه برق داریم نه کولر ما نه رفتنی از امکانات راضی بدیم چون تاخودمشهد مااز تلویزیون استفاداه کردیم نه برگشت حالا که نه کولر داریم نه برق والا اگه با اتوبوس رفت آمد کرده بودی راحت تربودی به قدری گرم که خداکنه بچه هامون بیمار نشن تاریک هم هست

 • زهرا دیانی عنبرته 1 0

  سلام ما چگونه می توانیم خسارت بگیریم برای ماندن سه ساعت درگرمسار توگرما بعد سه تا تهران قطار برق نداشت تا تهران😂 اگر این قطار سه ستاره الوند پس قطار بی ستاره چه جوری🤣🤣🤣🤣 واقعاً متاًسفم لطفاً رسیدگی کنید قطاری که بلیطش نفری دویست هزار تومان جاتاًسف داره که اصلاً امکانات نداره لطفاً رسیدگی کنید انشاالله برای خودتان پیش بیاد درگرما با بچه کوچیک بمانید

 • مینا 1 0

  ما تاریخ ۲۷ مرداد از اصفهان به مشهد با قطار اومدیم افتضاح بود ۵ ساعت تاخیر داشت به خاک بر سرتون با این قطاراتون اگه سوار خر شده بودیم زودتر میومدیم

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین