بازدید سایت : ۳۵۸۹۲

نصف ایرانی ها خودرو ندارند/ فقط ۱۳ درصد کم درآمدها خودروسوارند

داده های هزینه درآمد خانوار نشان می دهد حدود ۵۴ درصد از خانوارهای شهری از خودروی شخصی استفاده می کنند و حدود ۴۶ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی هستند؛ ضمن اینکه مطابق با گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۱ درصد از خانوارهای ایرانی دارای حداقل ۲ خودرو هستند که این تعداد با حدود ۳ میلیون خانوار برابری می کند.

نصف ایرانی ها خودرو ندارند/ فقط ۱۳ درصد کم درآمدها خودروسوارند
تین نیوز

داده های هزینه درآمد خانوار نشان می دهد حدود ۵۴ درصد از خانوارهای شهری از خودروی شخصی استفاده می کنند و حدود ۴۶ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی هستند؛ ضمن اینکه مطابق با گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۱ درصد از خانوارهای ایرانی دارای حداقل ۲ خودرو هستند که این تعداد با حدود ۳ میلیون خانوار برابری می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، در قرن گذشته تغییرات بسیار زیادی در سراسر دنیا در حوزه های اقتصاد و تکنولوژی صورت گرفته و صنعت خودروسازی، صنعتی است که دستخوش تغییرات بسیاری در این بازه زمانی شده است. رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، ارتقا زیرساخت های حمل و نقل و رشد اقتصاد جهانی همه از عواملی هستند که رشد صنعت خودروسازی و افزایش تولید خودرو در سرتاسر دنیا را به همراه داشته اند.

در واقع با گذشت زمان، نیاز به داشتن خودرو نیز افزایش یافته است و امروزه بسیاری از کارشناسان داشتن یک خودروی شخصی را جزو موارد مورد نیاز یک خانوار می دانند. در برخی از کشورها که حمل و نقل عمومی به تنهایی نمی تواند به نیاز مردم به حمل و نقل پاسخ دهد و یا حداقل افراد بتوانند به آسانی از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، نیاز به خودروی شخصی بیشتر احساس می شود.

در ایران نیز با گذر زمان نیاز به داشتن خودروی شخصی افزایش یافته و افراد بیشتری نسبت به نیم قرن گذشته از خودروهای شخصی استفاده می کنند؛ ضمن اینکه در حال حاضر داده های مختلفی وجود دارد که نشان می دهد ایرانیان به چه میزان به خودروهای شخصی دسترسی دارند.

نزدیک به نیمی از خانوارهای شهری خودروی شخصی ندارند

داده های هزینه درآمد خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می کند، نشان می دهد در سال ۱۴۰۱ حدود نیمی از خانوارهای شهری فاقد خودروی شخصی هستند. به طور دقیق تر، طبق این آمار ۵۳.۷۲ درصد از خانوارهای شهری از خودروی شخصی استفاده می کنند و حدود ۴۶.۲۸ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی هستند.

همچنین طبق آماری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از پایگاه رفاه ایرانیان منتشر کرده است، ۱۱ درصد از خانوارهای ایرانی دارای حداقل ۲ خودرو هستند که این تعداد برابر با حدود ۳ میلیون خانوار است. از سوی دیگر، حدود ۳ درصد از خانوارهای ایرانی حداقل سه خودرو دارند که این تعداد برابر با حدود ۸۰۰ هزار خانوار می باشد.

از سوی دیگر، ۱۲.۵۵ درصد از خانوارهای شهری از موتور به عنوان وسیله نقلیه استفاده می کنند. این نرخ در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۶.۶۳ درصد گزارش شده است. همچنین در بین خانوارهای روستایی، ۳۷.۰۹ درصد از کل خانوارها از خودروی شخصی استفاده می کنند و حدود ۶۲.۹۱ درصد از خانوارهای روستایی فاقد خودروی شخصی می باشند. از سوی دیگر، ۲۳.۳۶ درصد از خانوارهای روستایی از موتور به عنوان وسیله نقلیه استفاده می کنند.

این داده های بیانگر استفاده بیشتر موتور سیکلت در روستاها نسبت به شهر می باشد. همچنین شهرنشین ها بیشتر از روستانشین ها از خودروی شخصی استفاده می کنند. نکته آن است که ممکن است یک خانواده به طور همزمان دارای خودروی شخصی و موتور سیکلت باشد.

توزیع خودروی شخصی در بین دهک های درآمدی

طبق داده های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، تنها ۱۲.۹۹ درصد از خانوارهای شهری عضو دهک اول، به عنوان کم درآمدترین گروه در جامعه دارای خودروی شخصی بوده اند. در واقع می توان گفت حدود ۸۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک اول فاقد وسیله نقلیه شخصی بوده اند. از سوی دیگر، حدود ۸۳.۳۳ درصد از خانوارهای شهری در دهک دهم درآمدی دارای اتوموبیل شخصی بوده اند. در واقع تنها حدود ۱۶.۶۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک دهم از اتومبیل شخصی استفاده نمی کنند.

این مساله در کنار گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد چند خودرویی بودن برخی از خانوارها، می تواند بیانگر ناکارآمدی اساسی در توزیع یارانه های مربوط به خودرو باشد. به عنوان مثال، سهمیه بنزین در شرایط فعلی به حدود ۸۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک درآمدی اول تعلق نمی گیرد. با این حال، ۸۳ درصد از خانوارهای شهری در دهک دهم درآمدی از آن استفاده می کنند.

همچنین می توان توزیع ناعادلانه یارانه پنهان سوخت را نیز در این داده ها مشاهده کرد. در صورتی که بخش بسیار بزرگی از دهک های پایین درآمدی از یارانه پنهان بنزین به دلیل عدم داشتن خودرو استفاده نمی کنند، این یارانه نصیب گروه های ثروتمندتر جامعه می شود. در صورتی که هدف اصلی اعطای یارانه حمایت از اقشار کم درآمد در یک جامعه است.

طبق داده های هزینه درآمد خانوار، ۳۱.۹۶ درصد از خانوارهای شهری در دهک دوم درآمدی، ۴۰.۸۲ درصد از خانوارهای شهری در دهک سوم درآمدی، ۴۸.۷۱ درصد از خانوارهای شهری در دهک چهارم درآمدی، ۵۷.۶۲ درصد از خانوارهای شهری در دهک پنجم درآمدی، ۵۶.۷۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک ششم درآمدی، ۶۱.۶۹ درصد از خانوارهای شهری در دهک هفتم درآمدی، ۶۷.۸۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک هشتم درآمدی، و ۷۵.۴۵ درصد از خانوارهای شهری در دهک نهم درآمدی دارای اتومبیل شخصی هستند.

درصد خانوارهای شهری بر اساس استفاده از وسیله نقلیه

اقلام

کل

دهک اول

دهک دوم

دهک سوم

دهک چهارم

دهک پنجم

دهک ششم

دهک هفتم

دهک هشتم

دهک نهم

دهک دهم

اتومبیل شخصی

۵۳.۷۲

۱۲.۹۹

۳۱.۹۶

۴۰.۸۲

۴۸.۷۱

۵۷.۶۲

۵۶.۷۷

۶۱.۶۹

۶۷.۸۷

۷۵.۴۵

۸۳.۳۳

موتور سیکلت

۱۲.۵۵

۱۰.۷

۱۲.۷

۱۳.۱۲

۱۵.۲۲

۱۲.۷۳

۱۲.۴۳

۱۱.۱۴

۱۵.۱

۱۳.۷۹

۸.۵۹

همچنین در مناطق روستایی کشور، تنها ۳.۴۷ درصد از خانوارهای شهری در دهک اول درآمدی دارای اتومبیل شخصی هستند. در واقع می توان گفت حدود ۹۶.۵۳ درصد از خانوارهای روستایی در دهک اول درآمدی فاقد خودروی شخصی هستند. از سوی دیگر، در دهک دهم درآمدی حدود ۶۷ درصد از خانوارهای روستایی دارای اتومبیل شخصی هستند.

درصد خانوارهای روستایی بر اساس استفاده از وسیله نقلیه

لوازم عمده زندگی

کل

دهک اول

دهک دوم

دهک سوم

دهک چهارم

دهک پنجم

دهک ششم

دهک هفتم

دهک هشتم

دهک نهم

دهک دهم

اتومبیل شخصی

۳۷.۰۹

۳.۴۷

۱۰.۳۲

۲۰.۲۸

۲۹.۰۵

۳۵.۲۲

۴۲.۵

۴۸.۷۷

۵۴.۳۳

۶۰.۰۲

۶۷.

موتور سیکلت

۲۳.۳۶

۳.۶۳

۱۷.۳۳

۲۱.۴۵

۲۹.۰۷

۲۷.۴۸

۲۸.۲۳

۲۸.۶۱

۲۲.۹۲

۲۵.۹۹

۲۸.۹۳

توزیع خودرو در استان های مختلف چگونه است؟

خانوارهای شهری در استان یزد، به نسبت جمعیت، بیشتر از سایر استان ها دارای خودروی شخصی می باشند. طبق داده های هزینه درآمد خانوار، ۷۱.۴۵ درصد از خانوارهای شهری در استان یزد دارای اتومبیل شخصی می باشند.

پس از آن ، استان های کرمان، خراسان جنوبی، و آذربایجان غربی، بیشتر از سایر استان ها به نسبت جمعیت از خودروی شخصی استفاده می کنند. طبق داده ها، حدود ۶۶.۸ درصد از خانوارهای شهری در استان کرمان، حدود ۶۵.۹ درصد از خانوارهای شهری در استان خراسان جنوبی، و حدود ۶۳.۳۶ درصد از خانوارهای شهری در استان آذربایجان غربی دارای اتومبیل شخصی هستند.

همچنین خانوارهای شهری در استان لرستان، به نسبت جمعیت، کمتر از سایر استان ها دارای خودروی شخصی می باشند. طبق داده های هزینه درآمد خانوار، ۳۵.۱۳ درصد از خانوارهای شهری در استان لرستان دارای اتومبیل شخصی می باشند.

پس از آن ، استان های کرمانشاه، گیلان، و اردبیل، کمتر از سایر استان ها به نسبت جمعیت از خودروی شخصی استفاده می کنند. طبق داده ها، حدود ۳۷.۶۴ درصد از خانوارهای شهری در استان کرمانشاه، حدود ۳۹.۸ درصد از خانوارهای شهری در استان گیلان، و حدود ۴۰.۵۸ درصد از خانوارهای شهری در استان اردبیل دارای اتومبیل شخصی هستند.

خانوارهای شهری در کدام استان بیشتر از موتور سیکلت استفاده می کنند؟

خانوارهای شهری در استان یزد، به نسبت جمعیت، بیشتر از سایر استان ها دارای موتور سیکلت می باشند. طبق داده های هزینه درآمد خانوار، ۵۰.۷۴ درصد از خانوارهای شهری در استان یزد دارای موتور سیکلت می باشند.

پس از آن ، استان های بوشهر، قم، و اصفهان، بیشتر از سایر استان ها به نسبت جمعیت از موتور سیکلت استفاده می کنند. طبق داده ها، حدود ۴۸.۳۶ درصد از خانوارهای شهری در استان بوشهر، حدود ۳۰.۵۳ درصد از خانوارهای شهری در استان قم، و حدود ۲۲.۰۶ درصد از خانوارهای شهری در استان اصفهان دارای موتور سیکلت هستند.

از سوی دیگر، خانوارهای شهری در استان البرز، به نسبت جمعیت، کمتر از سایر استان ها دارای موتور سیکلت هستند و طبق داده های هزینه درآمد خانوار، ۱.۱۴ درصد از خانوارهای شهری در استان البرز دارای موتور سیکلت هستند.

پس از آن ، استان های سمنان، اردبیل، و مازندران، کمتر از سایر استان ها به نسبت جمعیت از موتور سیکلت استفاده می کنند. طبق داده ها، حدود ۲.۴۸ درصد از خانوارهای شهری در استان سمنان، حدود ۲.۹ درصد از خانوارهای شهری در استان اردبیل و حدود ۳.۶۷ درصد از خانوارهای شهری در استان مازندران دارای موتور سیکلت هستند.

خانوارهای شهری در کدام استان بیشتر از دوچرخه استفاده می کنند؟

طبق داده های هزینه درآمد خانوار، خانوارهای شهری در استان زنجان، به نسبت جمعیت، بیشتر از سایر استان ها دارای دوچرخه می باشند. طبق داده های هزینه درآمد خانوار، ۲۷.۴۴ درصد از خانوارهای شهری در استان زنجان دارای دوچرخه هستند.

پس از آن ، استان های یزد، کهگیلویه و بویراحمد، و مرکزی، بیشتر از سایر استان ها به نسبت جمعیت از دوچرخه استفاده می کنند. طبق داده ها، حدود ۲۳.۸۹ درصد از خانوارهای شهری در استان یزد، حدود ۲۳.۴۱ درصد از خانوارهای شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد، و حدود ۲۰.۲۱ درصد از خانوارهای شهری در استان مرکزی دارای دوچرخه هستند.

استان های گیلان، لرستان، و خراسان شمالی نیز به نسبت جمعیت کمترین استفاده از دوچرخه را دارند. طبق داده ها، در استان های ذکر شده به ترتیب ۲.۶۳ درصد، ۲.۷۷ درصد، و ۳.۲۷ درصد از خانوارهای شهری دارای دوچرخه بوده و حدود ۸.۸۸ درصد از خانوار شهری در کل کشور از دوچرخه استفاده می کنند. نکته حائز اهمیت آن است که دارا بودن یک وسیله نقلیه نسبت به جمعیت است و بیانگر تعداد نیست.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.