<![CDATA[تین نیوز - شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل کشور]]> https://www.tinn.ir Fri, 08 Dec 2023 19:33:08 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[فروش حواله های خودرو زیر قیمت ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265320 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265320-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
بررسی سایت های معاملاتی نشان می دهد تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حواله های خود را دارند؛ هرچند که این اقدام، غیرقانونی است.
]]>
Thu, 07 Dec 2023 13:41:34 +0000
<![CDATA[خودروهای برقی زودتر از پیش بینی ها به عصر نفت پایان می دهند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265289 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265289-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
افزایش فروش خودروهای برقی در سال های اخیر باعث شده بسیاری تحلیلگران پیش بینی های خود برای زمان اوج مصرف نفت و آغاز روند نزولی آن را جلو بیندازند.
]]>
Thu, 07 Dec 2023 05:25:08 +0000
<![CDATA[رفع نگرانی صاحبان موتورسیکلت‌ های برقی با طرح «سوآپ باتری»]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265279 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265279-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%A2%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
برقی سازی موتورسیکلت ها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران مطرح شده و در این راه شارژ سریع باتری برای کسانی که از موتورسیکلت به عنوان وسیله کار استفاده می کنند، دغدغه مهمی است اما مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران «سوآپ باتری» را راهکار رفع این نگرانی و دغدغه اعلام کرده است.
]]>
Wed, 06 Dec 2023 10:17:21 +0000
<![CDATA[صدور کروکی آنلاین در تصادفات رانندگی به کجا رسید؟ ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265271 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-388/265271-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
صدور کروکی آنلاین، راننده محور شدن حق بیمه شخص ثالث، پرداخت خسارت واقعی به خودروهای غیرمتعارف و جبران افت ارزش قیمت خودرو در تصادف های رانندگی ۴ مطالبه مردم از بیمه مرکزی و دولت است و سؤال اینجاست که گره کار کجاست؟
]]>
Wed, 06 Dec 2023 08:42:30 +0000
<![CDATA[آغاز فعالیت واحدهای کنترل کنار جاده‌ ای وسایل نقلیه از امروز]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265269 /بخش-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-138/265269-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: ناوگان سنگین به علت فرسودگی و پایداری در حفظ شرایط مورد تایید در مراکز معاینه فنی، نیاز به کنترل مضاعف در سطح شهر دارند.
]]>
Wed, 06 Dec 2023 08:21:50 +0000
<![CDATA[آلودگی هوا؛ بنزین یا خودروی بی کیفیت، کدام مقصرند؟]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265242 /بخش-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-19/265242-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF
بنزین با کیفیت در جایگاه ها توزیع نمی شود.
]]>
Wed, 06 Dec 2023 07:52:43 +0000
<![CDATA[ثبت یک میلیارد قطعه یدک خودرو با کدرهگیری]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265248 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265248-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت یک میلیارد قطعه یدک خودرو با کد رهگیری و دارای ضمانت در یک سال گذشته خبر داد و گفت: تولید خودرو در دولت سیزدهم رشد داشته است.
]]>
Wed, 06 Dec 2023 04:45:28 +0000
<![CDATA[ماجرای زیرخاکی های فرودگاه مهرآباد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265180 /بخش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/265180-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
این گزارش داستان اتومبیل هایی است که در فرودگاه مهرآباد زیر خروارها خاک گم شده اند. بیشتر این اتومبیل های زیرخاکی و لاستیک هایشان پنچر است.
]]>
Wed, 06 Dec 2023 02:33:17 +0000
<![CDATA[لغو محدودیت خرید لاستیک دولتی از اول دی ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265253 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265253-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C
محدودیت خرید لاستیک دولتی از ابتدای دی لغو می شود.
]]>
Tue, 05 Dec 2023 17:48:49 +0000
<![CDATA[ولوو خوش درخشید]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265226 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265226-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF
فروش ولوو در نوامبر ۸ درصد افزایش یافت.
]]>
Tue, 05 Dec 2023 08:58:25 +0000
<![CDATA[واردات خودرو برای همه مردم آزاد شد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265213 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265213-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.
]]>
Tue, 05 Dec 2023 06:49:21 +0000
<![CDATA[تویوتای جدید در راه است]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265212 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265212-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
تویوتا موتور اعلام کرد تا سال ۲۰۲۶ خط تولید خودروهای برقی باتری دار خود را در اروپا به ۶ مدل افزایش خواهد داد و انتظار دارد تا آن زمان این خودروها بیش از ۲۰ درصد فروش خودروهای جدید در منطقه را تشکیل دهند.
]]>
Tue, 05 Dec 2023 06:30:18 +0000
<![CDATA[قیمت لنت ترمز در بازار آذر 1402]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265197 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265197-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
قیمت لنت ترمز خودرو در بازار دستخوش تغییراتی شده است. در این گزارش شما را با آخرین قیمت های لنت ترمز آشنا می کنیم.
]]>
Mon, 04 Dec 2023 15:28:34 +0000
<![CDATA[قیمت جدید انواع موتورسیکلت 13 آذر 1402]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265186 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/265186-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
قیمت جدید 49 موتورسیکلت موجود در بازار تهران امروز دوشنبه 13 آذرماه 1402 اطلاع رسانی شد.
]]>
Mon, 04 Dec 2023 14:21:09 +0000
<![CDATA[ثبت نام جدید خودروهای وارداتی آغاز شد + قیمت و جزئیات]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265182 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265182-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
سامانه صرفا جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از امروز دوشنبه مورخ 1402/09/13 تا ساعت 23:59 روز چهارشنبه 1402/09/15 در دسترس است.
]]>
Mon, 04 Dec 2023 10:49:49 +0000
<![CDATA[ابطال معاینه فنی ۴۰۰ خودروی دودزا در تهران]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265174 /بخش-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-138/265174-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ابطال معاینه فنی ۴۰۰ خودروی دودزا خبر داد.
]]>
Mon, 04 Dec 2023 10:34:02 +0000
<![CDATA[موزه خودرو؛ اتومبیل‌ هایی که روایتگرند]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-264928 /بخش-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D9%86-133/264928-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF
هدف موزه ها، تحقیق در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است.
]]>
Mon, 04 Dec 2023 07:50:26 +0000
<![CDATA[فرایند قیمت گذاری خودرو‌های داخلی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265135 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265135-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
معاون حمل و نقل وزارت صمت گفت: معاونت حمل و نقل در فرآیند قیمت گذاری خودرو‌های داخلی دخالتی ندارد و فقط اضافه شدن تجهیزات و قطعات جدید را تایید می‌کند.
]]>
Sun, 03 Dec 2023 13:00:10 +0000
<![CDATA[جزئیات بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265128 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265128-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7
معاون صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی فاقد بیمه نامه فردا همزمان با روز بیمه (سیزدهم آذر) آغاز می شود و تا ۱۲ دی ماه ادامه خواهد داشت.
]]>
Sun, 03 Dec 2023 12:03:30 +0000
<![CDATA[کامیون ساز باسابقه جاده مخصوص سهامداران خود را امیدوار کرد ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265120 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265120-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
تازه ترین گزارش مالی سایپا دیزل از سودآوری این شرکت در 6 ماهه ابتدای سال 1402 خبر می دهد در حالی که در مدت مشابه سال قبل این شرکت زیان آور بوده است.
]]>
Sun, 03 Dec 2023 10:48:56 +0000
<![CDATA[آمادگی خروج ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده در سال را داریم]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265119 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265119-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از برنامه ریزی این ستاد برای اجرای برنامه هفتم و اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده خبر داد.
]]>
Sun, 03 Dec 2023 10:46:51 +0000
<![CDATA[جنرال موتورز خودی نشان داد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265108 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265108-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
جنرال موتورز بر این باور است که بسیاری از خودروهای برقی این شرکت واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی در سال ۲۰۲۴ خواهند بود.
]]>
Sun, 03 Dec 2023 08:36:31 +0000
<![CDATA[آغاز فروش لاماری ایما ویژه آذرماه ۱۴۰۲ + جدول ]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265103 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265103-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
شرکت آرین موتور همانند ماه‌های گذشته،‌ شرایط فروش لاماری ایما ویژه آذرماه 1402 را اعلام کرد.
]]>
Sun, 03 Dec 2023 07:34:07 +0000
<![CDATA[احتمال واردات خودروهای ۸۰۰ میلیون تومانی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265082 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265082-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
ممکن است خودروهایی وارد شود که در حوالی 800 میلیون تومان در داخل کشور قیمت داشته باشند.
]]>
Sat, 02 Dec 2023 13:37:10 +0000
<![CDATA[توقف تولید ۱۵ محصول ایران خودرو و سایپا در آبان]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265065 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265065-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
در شرکت ایران خودرو، پژو 206 تیپ 2، پژو 207 پاناروما، پژو 2008، سمند LX، دنا، رانا، رانا گیربکس 6 دنده، رانا گیربکس 6 دنده AMT، پژو 405، پژو 405 دوگانه سوز، سورن LX در آبان ماه امسال توقف تولید داشتند.
]]>
Sat, 02 Dec 2023 10:30:35 +0000
<![CDATA[تبدیل اجباری پژو ۲۰۷ و تارا دستی توسط ایران خودرو]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265064 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265064-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
در زمان تنظیم قرارداد مشتری با توجه به سبد درآمدی اقدام به خرید خودرو می کند و خودروساز نباید با شگرد تغییرات چند آپشن مشتری را ملزم به خرید خودروی جدید کند.
]]>
Sat, 02 Dec 2023 10:26:13 +0000
<![CDATA[آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان جدید به زودی]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265063 /بخش-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/265063-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C
با توجه به ظرفیت مازاد خودروهای وارداتی، به زودی عرضه این خودروها به متقاضیان جدید که تاکنون در سامانه ثبت نام نکرده اند، آغاز می شود.
]]>
Sat, 02 Dec 2023 10:22:16 +0000
<![CDATA[خودروسازان مقصرند/ آلودگی هوا ارتباطی با بنزین ندارد]]> https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-265053 /بخش-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-19/265053-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
در شرایط فعلی تقاضا و مصرف بالا بوده و لازم است که مردم رعایت کنند، اگر مصرف بنزین خودرو کاهش یابد از تولید دی اکسیدکربن جلوگیری می شود و این مربوط به خودروسازی می شود.
]]>
Sat, 02 Dec 2023 08:15:07 +0000