| کد خبر: 250745 |

کدام مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نمایندگان رسید؟

اگرچه گروهی از نمایندگان خواستار توقف طرح مالیات بر عایدی سرمایه بودند اما با مخالفت اکثریت نمایندگان، این طرح در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد یک، سه، چهار و پنج این طرح موافقت کردند.

تین نیوز

اگرچه گروهی از نمایندگان خواستار توقف طرح مالیات بر عایدی سرمایه بودند اما با مخالفت اکثریت نمایندگان، این طرح در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد یک، سه، چهار و پنج این طرح موافقت کردند.

به گزارش تین نیوز ، بررسی مواد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی یا همان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار جلسه عصر روز یکشنبه مجلس بود و نمایندگان به موادی از این طرح رای دادند.

البته در ابتدای این جلسه پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای از دستور خارج شدن این طرح و بررسی بیشتر آن در کمیسیون مطرح شد که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. سیدکاظم دلخوش  هم در اخطار قانون اساسی گفت: هم اکنون که در شرایط و بحران های اقتصادی هستیم چرا چنین طرحی در صحن علنی مطرح می شود. پیشنهاد می شود این موضوع با عجله بررسی نشده و به کمیسیون ارجاع شود تا نمایندگان نظرات خود را به طور دقیق نسبت به آن اعلام کنند. اما عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس این اخطار را وارد ندانست.

نمایندگان در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با مواد یک و سه این طرح موافقت کرده و ماده 2 را مراعا باقی گذاشتند. 

براساس این گزارش ماده یک به شرح ذیل است:

ماده1- عنوان باب اول قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می شود.

همچنین با موافقت نمایندگان ماده 2 این طرح مسکوت ماند. در این ماده آمده است: عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می شود.

شاخص های تشخیص اشخاص و حساب های بانکی تجاری و غیرتجاری تعیین شد

در ماده 3 این طرح نیز که با موافقت نمایندگان همراه شد، نیز آمده است:

ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  21/  7/ 1398 به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون کارپوشه های تجاری و غیرتجاری اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفا از طریق آن انجام می شود. اشخاص مذکور می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می باشد.

ب ـ حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی برای ثبت آن مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.

پ ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا فرم الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ت ـ بند ج این ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

«ج- اشخاص مشمول:

1- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و اشخاص غیرایرانی مقیم ایران که دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی صاحبان حِرف، کسب و کارها و مشاغل و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند؛ در این قانون هرگاه از عبارت های «مؤدی»، «مؤدیان» و «اشخاص تجاری» استفاده می شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است.

2- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی». در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» و «اشخاص غیرتجاری» استفاده می شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است. هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (1) این بند، نسبت به فعالیت اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب می‎شود.» 

ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:

«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه ای است که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می یابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» بکار رفته، منظور کارپوشه تجاری این اشخاص است. به هر شخص تجاری صرفاً یک «کارپوشه تجاری» تخصیص می یابد.

د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه ای است که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص می یابد؛ به هر یک از اشخاص مذکور صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری تخصیص می یابد. به هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (1) بند (ج) این ماده، کارپوشه تجاری نیز تخصیص داده می‎شود.

ذ- حساب بانکی تجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری، حساب بانکی تجاری محسوب می شود.

ر- حساب بانکی غیرتجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری، حساب بانکی غیرتجاری محسوب می شود.

دایره مشمولان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسعه پیدا کرد

همچنین ماده 4 این طرح نیز در جلسه امروز به تصویب رسید. در این ماده تاکید شده است:

 در تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تجارت های خارجی ملزم به ارائه صورت حساب الکترونیکی نیست

ماده 5 طرح نیز که بر اساس آن یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می شود به تصویب نمایندگان رسید. در این تبصره آمده است: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: اتاق ایران

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  helptinn

  تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
  ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

  از ما حمایت کنید