| کد خبر: 250925 |

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرتهران برگزار می کند ؛

◄ نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندس حمل و نقل و ترافیک

ارائه مقاله ، حضور و همکاری در اطلاع رسانی نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندس حمل و نقل و ترافیک ( خبرگزاری ها ، مطبوعات و سایت های خبری )

تین نیوز

ارائه مقاله ، حضور و همکاری در اطلاع رسانی نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندس حمل و نقل و ترافیک ( خبرگزاری ها ، مطبوعات و سایت های خبری )

به گزارش تین نیوز، «کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک» ، معتبرترین کنفرانس تخصصی در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری کشور و حتی خاورمیانه محسوب می شود که تا کنون 18 دوره از این رویداد بین المللی علمی و صنعتی با حضور استاتید ، پژوشگران ، دانشجویان ، مدیران و فعالان صنعت حمل و نقل و ترافیک برگزار گردیده است .

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ، امسال نیز در نظر دارد نوزدهمین دوره این کنفرانس را به منظور زمینه سازی جهت تبادل نظر و تعامل فعالان عرصه حمل و نقل با بخش های دانشگاهی و پژوهشی و بهره گیری از توانمندی های متخصصان و اندیشمندان داخلی و بین المللی در ارائه و بررسی راهکارها ، ایده های نوین و مدیریت دانش ترافیک ، طی روزهای 15 و 16  اسفند ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار نماید .

لذا از شما فرهیخته ارجمند ، خبرنگاران و پژوهشگران علاقه مند و فعال در آن مجموعه وزین ، دعوت می شود یافته های علمی و تحقیقاتی خود را به صورت مقاله ، در یکی از محورها یا زیرمحورها ( طبق فراخوان پیوست ) تا تاریخ 15/11/1401 از طریق سایت کنفرانس به نشانی ICTTE.ir ارسال و در این رویداد بزرگ تخصصی مشارکت فرمایید .

گفتنی است ، براساس تصمیم هیأت علمی کنفرانس ، ضمن انتشار مقالات برتر در مجلات معتبر تخصصی کشور ، به مقالاتی که در دو سطح ارائئه شفاهی یا چاپ پوستر پذیرش شود . گواهینامه ویژه نوزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک ، مورد تائید ISC اعطا خواهد شد . علاقمندان می توانند جهت کسب آگاهی بیشتر از محورها ، زیر محورها ، ضوابط و شاریط ارسال مقالات به سایت نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مراجعه نمایند .

در خاتمه خاطر نشان می گردد این سازمان آمادگی دارد امکانات لازم را برای حضور موثر آن رسانه ارزشمند در کنفرانس مذکور و مشارکت در برنامه های جانبی آن از جمله انجام گفت و گوهای اختصاصی ، تهیه گزارش ، انتشار ویژه نامه های اختصاصی و سایر موارد درخواستی فراهم نماید .

 

محورها و زیرمحورهای نوزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک بشرح ذیل می باشد

 

1 – حمل و نقل همگانی

•  طراحی شبکه های حمل و نقل همگانی

•  تحلیل ظرفیت سیستم های حمل و نقل همگانی

•  معرفی و ارزیابی سیستم های حمل و نقل همگانی

•  بهینه سازی ناوگان حمل و نقل همگانی

•  حمل و نقل شبه همگانی و تاکسی اینترنتی

•  شبیه سازی سیستم های حمل و نقل همگانی

•  برنامه ریزی عملکردی حمل و نقل همگانی

•  توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)

•  روش های تامین سرمایه توسعه حمل و نقل همگانی و توسعه شهری

•  بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل همگانی

•  تاب آوری و پایداری در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

•  خصوصی سازی در حمل و نقل همگانی

 

2 – حمل و نقل هوشمند

•  سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک

•  سیستم مدیریت ایمنی و حوادث ترافیکی و امنیت

•  سیستم های حمل و نقل هوشمند برای برنامه ریزی سفر

•  سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار

•  تجمیع داده ها و داده کاوی در سیستم های حمل و نقل هوشمند

•  زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند

•  معماری و استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند

•  ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند

•  مدیریت هوشمند کنترل ترافیک

•  اطلاع رسانی هوشمند به کاربران

•  سیستم های حمل و نقل همگانی هوشمند

•  سیستم های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه تجاری و باری

•  شهر الکترونیک و حمل و نقل شهری

 

3 – برنامه ریزی حمل و نقل و برنامه ریزی شهری

•  مدل سازی و پیش بینی تقاضای حمل و نقل

•  مدل های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل و نقل

•  برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین

•  برنامه ریزی حمل و نقل کالا و بار

•  بررسی ساختارهای شهری

•  استفاده از GIS/GPS/GSMدر مدل سازی تقاضای حمل و نقل

•  شیوه های جمع آوری اطلاعات جهت برنامه ریزی حمل و نقل

•  مدل های تخصیص ترافیک

•  مدل های انتخاب مسیر سفر

•  مدل سازی رفتاری در حمل و نقل

•  الگوی سفر روزانه کاربران حمل و نقل

•  مدل های انتخاب گسسته در مدل سازی حمل و نقل

 

4 – ایمنی ترافیک

•  تحلیل اقتصادی تصادفات

•  مدل ها و روش های پیش بینی تصادفات

•  مدیریت حوادث و امدادرسانی جادهای

•  روش های نوین جهت ایمن سازی معابر

•  ممیزی ایمنی راه

•  شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه های حمل و نقل

•  ارزیابی اقدامات ایمن سازی

•  سیستم های ایمنی وسایل نقلیه موتوری

•  ارتقای ایمنی کاربران آسیب پذیر راه

•  تخصیص منابع مالی و نقاط پرحادثه

 

5 – حمل و نقل پاک و توسعه پایدار

•  مصرف سوخت در حمل و نقل

•  آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل

•  اثرات تخریبی حمل و نقل بر محیط زیست شهری

•  مصرف منابع محدود در حمل و نقل شهری

•  محیط زیست و توسعه پایدار

•  عدالت در حمل و نقل و توسعه پایدار

•  استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهر

•  حمل و نقل و محیط های شهری

•  پیاده محوری و حمل و نقل انسان مدار

•  توسعه دوچرخه سواری

•  استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیرموتوری

•  تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیرموتوری

•  توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راه ها در شهرها

•  توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

•  برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیرموتوری

•  خودرو و موتورسیکلت برقی

•  حمل و نقل همگانی برقی

 

6 – مهندسی ترافیک و طرح هندسی

•  شبیه سازی ترافیک

•  عارضه سنجی ترافیک

•  مدیریت و کنترل ترافیک

•  تحلیل ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابرپیاده

•  طراحی و تحلیل تقاطعات چراغدار و بدون چراغ

•  طراحی و تحلیل ظرفیت میدان ها

•  روش های جمع آوری و تحلیل داده های ترافیک

•  طراحی، کنترل و مدیریت دسترسی ها

•  طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

•  طراحی تسهیلات حمل و نقل (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)

•  نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

•  طراحی پارکینگ

•  طراحی مسیر

•  طراحی پایانه ها و توقفگاه های حمل و نقل همگانی مسافر

 

7 – اقتصاد حمل و نقل

•  ارزیابی پروژه های حمل و نقل

•  قیمت گذاری معابر شهری، محدوده و پارکینگ

•  قیمت گذاری ارایه تسهیلات حمل و نقلی

•  کرایه حمل و نقل همگانی

•  مدل های اقتصادی در برنامه ریزی حمل و نقل

•  اثرات حمل و نقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده ها

•  سهیم شدن مردم در هزینه ها و منافع حمل و نقلی

•  قیمت گذاری سوخت و مالیات در حمل و نقل

•  یارانه های بخش انرژی- یارانه های بخش حمل و نقل

•  تامین مالی پروژه ها و زیرساخت های حمل و نقلی

 

8 – مدیریت سیستم های حمل و نقل

•  مدیریت تقاضای سفر و فعالیت ها

•  مدیریت تقاضای سفر و محدودیت استفاده از حمل و نقل شخصی

•  توسعه حمل و نقل اشتراکی، بار و مسافر (هم پیمایی و هم باری)

•  مدیریت کاربری زمین

•  مدیریت پارکینگ و پارک حاشیه ای

•  مدیریت عرضه حمل و نقل

•  مدیریت حمل و نقل از دید گردشگری

•  مدیریت حمل و نقل در ایام خاص

•  سیاست گذاری در بخش حمل و نقل

•  روش های ارتقای کارآیی و بهره وری سیستم های حمل و نقلی

•  مدیریت یکپارچه و هماهنگ در حمل و نقل مسافر و بار

 

9 – حمل و نقل بار

•  طراحی شبکه حمل و نقل بار

•  مدل سازی در حمل و نقل و جابجایی بار

•  بهینه سازی در لجستیک و حمل و نقل و جابجایی بار

•  هوشمندسازی در حمل و نقل و لجستیک بار

•  مکانیابی هاب های لجستیکی برای حمل و نقل بار

•  توسعه پایدار و حمل و نقل و جابجایی بار

•  مقررات زدایی و خصوصی سازی در حمل و نقل بار

•  حقوق و قوانین و مقررات حمل و نقل و جابجایی بار

•  طراحی هندسی زیرساخت ها (پایانه ها، باراندازها و ...)

•  سند حمل و نقل بار (بارنامه و باربرگ)

 

10- آموزش ، مقررات و رفتار ترافیک

•  بررسی رفتار کاربران راه

•  روانشناسی در ترافیک

•  جامعه شناسی در ترافیک

•  آموزش برای بهبود رفتارهای ترافیکی

•  تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی

•  تاثیر آموزش و بهبود رفتار ترافیک بر ایمنی ترافیک

•  قوانین و مقررات و روش های اعمال آن در حمل و نقل و ترافیک

•  اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی

•  پیشنهاد قوانین و مقررات حمل ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم های حمل و نقلی

•  نقش تشویق و تنبیه بر رفتار ترافیکی کاربران راه

 

11 – مباحث ویژه

•  کووید 19

- کووید 19 و حمل و نقل همگانی

- کووید 19 و تغییر رفتار و الگوی سفرهای روزانه

- کووید 19 و سهم مدهای مختلف حمل و نقل

- کووید 19 و سیاست های حمل و نقل

- کووید 19 و تقاضای جابجایی بار و کالا

- کووید 19 و اقتصاد حمل و نقل

- کووید 19 و ارزیابی سیستم های حمل و نقل

- کووید 19 و مدل سازی و برنامه ریزی حمل و نقل

- کووید 19 و دوران پساکرونا

 

•  بحران و پدافند غیرعامل

- پدافند غیرعامل در شبکه حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی

- سیستم حمل و نقل هوشمند و پدافند غیرعامل

- حمل و نقل بار و پدافند غیرعامل

- طراحی زیرساخت ها با رویکرد پدافند غیرعامل

- فن آوری و روش های نوین پدافند غیرعامل

- تقاضای سفر در شرایط بحران

- برنامه ریزی مدیریت بحران

- شبیه سازی ترافیکی در شرایط بحران

- مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه های حمل و نقل

- تاب آوری سیستم های حمل و نقل

 

•  آینده پژوهی و سیستم های نوین حمل و نقل

- فن آوری در شیوه های مختلف حمل و نقل

- حمل و نقل درون شهری در آینده

- حمل و نقل برون شهری در آینده

- روش های نوین جابجایی مسافر

- روش های مدرن جابجایی کالا

- چشم انداز حمل و نقل بین المللی

- حمل و نقل و هوش مصنوعی

- سیستم های حمل و نقل و مدیریت دانش

 

•  حمل و نقل چند وجهی

- ترافیک حمل و نقل هوایی مسافر و بار

- ترمینال های فرودگاه و حمل و نقل پیاده

- ترمینال های بندری و ترافیک مسافری و باری

- ترافیک حمل و نقل دریایی

- حمل و نقل رودخانه ای

- حمل و نقل لوله ای و تسمه ای

- حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

 - ترمینال های چندمنظوره و چند شیوهای

- ترکیب حمل و نقل زمینی با سایر شیوه های حمل و نقل

 

•  جابجایی به عنوان خدمت

- جابجایی به عنوان خدمت و طراحی مدل های کسب و کار

- پیش بینی تقاضای سفر در قالب جابجایی به عنوان خدمت

- ارزیابی سیستم های موجود جابجایی به عنوان خدمت

- عرضه در سیستم جابجایی به عنوان خدمت

- سیاست گذاری در سیستم جابجایی به عنوان خدمت

- اثرسنجی و ارزیابی سیستم جابجایی به عنوان خدمت

- فرصت ها و تهدیدها در جابجایی به عنوان خدمت

- جابجایی به عنوان خدمت و رفتار سفر

 

 

downloadFile
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  helptinn

  تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
  ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

  از ما حمایت کنید