| کد خبر: 267850 |

◄ مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد+ فایل کتاب

این کتاب که در سال 1402 منتشر و در دی ماه همین سال به روز رسانی شده، شامل هشت بخش و 14 فصل است.

تین نیوز

دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک کتاب مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی را که برای کلیه خدمات گمرکی کاربرد دارد، منتشر کرد.

به گزارش تین نیوز، این کتاب که در سال 1402 منتشر و در دی ماه همین سال به روز رسانی شده، شامل هشت بخش و 14 فصل است.( فایل کتاب از اینجا قابل دریافت است).

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: با توجه به شعار سازمان جهانی گمرک با عنوان « پرورش نسل آینده با ترویج فرهنگ تبادل دانش و احساس افتخار از کار در گمرک » مبنی بر مدیریت دانش و شعار سال کشور عزیزمان ایران، حمایت از تولید ملی و کاهش تورم، گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسهیم دانش و تسهیلگری بیشتر در امر تجارت خارجی برای حمایت از تولید ملی و مدیریت دانش، اقدامات قابل ملاحظه ای را انجام و در دستور کار قرار داد. از جمله این اقدامات ارائه ضمانتنامه های دقیق، حمل یکسره، ترخیص درصدی و نسیه مواد اولیه و ملزومات تولیدکنندگان، ارائه مجوز انبار اختصاصی و موارد دیگری است.

لذا به منظور تدقیق نمودن اقدامات همکاران گمرک برای ارائه سریع تر و با کیفیت تر به فعالان اقتصادی، بر آن شدیم کلیه دستورالعمل های موجود در گمرک را در قالب کتاب به صورت منسجم در اختیار همگان قرار دهیم. این امر از پراکندگی در کار جلوگیری کرده و شفافیت و مدیریت دانش را توسعه می دهد. از خصوصیات این کتاب می توان به قابلیت انعطاف پذیری و به روز رسانی منظم آن اشاره کرد. چرا که بر اساس تغییرات فضای کسب و کار و تکنولوژی چنانچه نیاز به تغییر در دستورالعمل خاصی باشد این امر مهیا و ممکن است. 

 

بخش اول: معاونت امور گمرکی

فصل اول: دفتر واردات، امور مناطق آزاد و ویژه

- دستورالعمل اجرایی شرایط انبارهای اختصاصی ماده

- آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

- شیوه نامه گمرکات مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

- دستورالعمل اجرایی ماده  66 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

- دستورالعمل تفویض رویه های اعلام شده به هر یک از گمرکات

- دستورالعمل پذیرش و تسویه دفترچه کارنه A.T.A. 

- دستور العمل سیستم پنجره واحد تجارت فرا مرزی

- دستور العمل تمدید کارت کارگزاران گمرکی 

- دستورالعمل تلورانس وزن خالص و ناخالص مجاز و عدم نیاز به اصلاح ثبت سفارش 

- دستورالعمل تشریفات کالاهای متروکه

- دستورالعمل موارد مرتبط با مهلت اعتبار ثبت سفارش

- دستورالعمل موارد اختلافی بین گمرک و اظهارکننده

- دستورالعمل ورود و ترخیص کالاهای مشمول ماده 38 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات

- دستورالعمل ترخیص اقلام دارویی همراه مسافر و مرسولات پستی

فصل دوم: دفتر صادرات

- دستورالعمل نحوه بررسی درخواست های ورود موقت جهت پردازش موضوع ماده "51 " قانون امور گمرکی

-  دستورالعمل اجرای آزمایشی صدور سیستمی مجوز صادرات آرد از محل پروانه های ورود موقت گندم برای پردازش موضوع ماده "51 "قانون امورگمرکی

- دستورالعمل نحوه اظهار و تشریفات سیستمی آزمایشی ورود موقت برای پردازش و صادرات از محل ورود موقت در گمرک قزوین

- دستورالعمل تفویض اختیار بررسی درخواست های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد وجوه موضوع مواد "66 "لغایت "70 "قانون امور گمرکی به گمرکات

- دستورالعمل اصلاح و بهبود ساماندهی فرآیندهای صادرات، واردات، عبور ترانزیت و معاوضه سوآپ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی

- دستورالعمل اظهار صادرات کالاهای نمونه تجاری ، نمونه برای آزمایش یا شرکت در نمایشگاه .

- دستورالعمل اجرایی تأکید بر اصالح ارزش پروانه های صادراتی اختلافی در اجرای آرای مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

- دستورالعمل اجرایی تأکید بر رعایت ضوابط صادرات عایق رطوبتی ایزوگام

- دستورالعمل اجرایی تأکید بر اظهار صحیح صادرات کالاهای صنایع دستی

فصل سوم: دفتر ارزش

 - شیوه نامه کاری کارگروه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی

- شیوه نامه هوشمند سازی سامانه TSC - مرحله اول

 فصل چهارم: دفتر تعرفه

 - دستورالعمل پذیرش اعتراض صاحب کالا به ردیف تعرفه استنباطی گمرک

 - دستورالعمل رسیدگی به استعلام تعرفه

بخش دوم: معاونت حقوقی و نظارت 

فصل پنجم: دفتر حقوقی

- دستورالعمل ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ثنای قوه قضاییه

- دستورالعمل تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی

- دستورالعمل اجرایی اعمال دستور مراجع قضایی یا قانونی در خصوص توقیف اموال صاحبان کالا در گمرک 

فصل ششم: مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

- دستورالعمل اسناد خلاف واقع

- دستور العمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز

- شیوه نامه نحوه بررسی موارد مضنون به موضوع بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی

- شیوه نامه پرداخت پاداش آنی و دستورالعمل پرداخت حق الکشف مواد مخدر

- دستور العمل اجرایی نحوه فعالیت مربیان و سگ های جستجوگر در گمرکات ایران

- دستورالعمل نحوه نگهداری مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر

- آئین نامه پاداش حق الکشف

فصل هفتم: دفتر بازبینی و حسابرسی

- شیوه نامه سامانه ماده 7 قانون امور گمرکی جهت وصول مطالبات معوق

-  شیوه نامه حسابرسی پس از ترخیص 161

فصل هشتم: دفتر ترانزیت

 - دستورالعمل جامع عبور داخلی

- دستورالعمل عبور خارجی و کارنه تیر 

بخش سوم: معاونت توسعه مدیریت و منابع 

فصل نهم: اداره کل منابع انسانی و رفاه 

- آئین نامه اجرایی انتخاب و انتصاب مدیران

- دستورالعمل سنجش شایستگی های جذب نیرو

- شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان آزمون استخدامی گمرک ایران سال

فصل دهم: دفتر نوسازی و تحول اداری

 - دستورالعمل ضوابط، شاخصها و شرایط احراز صدور مجوز واگذاری انبار تحت عنوان انبار عمومی خارج از محوطه گمرکی

فصل یازدهم: ذیحسابی و اداره کل امور مالی

- دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت نامه، تعهد ذیحسابی و بن بیمه 

بخش چهارم: معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل

فصل دوازدهم: دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی

- دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی

 - شیوه نامه زمان سنجی

- شیوه نامه فعالیت کمیته های مدیریت ریسک

 - دستورالعمل نظام پیشنهادها

فصل سیزدهم: دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی

- دستورالعمل تکمیل فرمهای مشخصات سخت افزاری، شبکه و امنیت

- دستورالعمل سامانه ها و دسترسی ها 

- دستورالعمل فرم مشخصات سخت افزار

فصل چهاردهم: مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی

- شیوه نامه حمایت از مقالات علمی، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

- دستورالعمل فرآیند اجرایی جذب و تربیت مدرس گمرک جمهوری اسلامی  ایران

- نظام نامه پژوهش و توسعه فناوری گمرک جمهوری اسلامی ایران

بخش پنجم: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد

- شیوه نامه فرآیند نحوه بازرسی و حسابرسی

- دستورالعمل کنترل ساالنه وضعیت اقلام کنترلی و پلمب

- دستورالعمل سرشماری و انبارگردانی انبارهای تحت نظارت گمرک

- شیوه نامه شاخص های عمومی سطح ملی .319 5 - دستور العمل پلمب استاندارد 

بخش ششم: دفتر همکاری های بین الملل و روابط عمومی

399 1 - شیوه نامه دفتر همکاری های بین الملل

بخش هفتم: دفتر هماهنگی استان ها

- دستورالعمل ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی زمینی کشور

بخش هشتم: کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

 - شیوه نامه کاری کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی 

downloadFile
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.