مسافران

  • جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان قزوین

    قزوین| جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت این ویروس در شهرهای آبیک، آوج و البرز سفید، قزوین و بویین زهرا زرد و شهرستان تاکستان متمایل به قرمز است.

  • آمار تاکسی‌های فرسوده در کشور در حالی رو به افزایش است که بسته‌های پیشنهادی نوسازی نیز به دلیل نادیده گرفتن بضاعت اقتصادی تاکسیرانان و تورم افسارگسیخته، امکان عملیاتی شدن ندارد و طبعا با استقبال کمی از سوی تاکسیرانان مواجه می‌شود.

  • محمد نصیری " فرماندار البرز

    قزوین –لیلا بیگدلی| فرماندار البرز به منظور نظارت بر اجراء طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مکان های عمومی از فعالیت ناوگان اتوبوسرانی شهرستان بازدید کرد.

  • دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان استان قزوین خبر داد:

    قزوین-سید مرتضی نصری| سید رضا محمدی دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان استان قزوین گفت: قزوین با توجه به اینکه 3هزار80دستگاه تاکسی درسطح شهر به جابه جایی مسافر مشغول هستند، باید به حل مسائل این قشر توجه شود.