خدایار خاشع

  • اگرچه مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل مدتی پیش بهره‌برداری از پنج پروژه آزادراهی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد را از اولویت برنامه‌های امسال عنوان کرد اما یک فعال بخش ساخت آزادراه‌ها می‌گوید امکان اتمام این پروژه‌ها در زمان اعلام شده وجود ندارد.

  • معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در واکنش به نقدی شدن عوارض در باجه‌های عوارضی قطعه یک آزادراه تهران- شمال که پیش از این الکترونیکی بود، گفت: فقط ۲۰ درصد کاربران جاده، عوارض الکترونیکی خود را پرداخت کردند که باعث بازگشت موقتی باجه‌های عوارضی شد.

  • دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها از ساخت ۵۰۰ کیلومتر پروژه آزادراهی تحت عنوان پروژه‌های مربوط به جهش تولید خبر داد و گفت: بخشی از این پروژه‌ها ساخت کنارگذرهای آزادراهی است که با تکمیل آنها در کنار شهرهای بزرگ از ترافیک داخل شهرها کاسته شد.

  • در صورت اصلاح نشدن فهرست بهای پروژه های عمرانی رخ می‌دهد:

    دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: اگر فهارس بها سال 99 اصلاح نشود، ممکن است افتتاح تعداد زیادی از آزادراه‌ها به تعویق بی افتد. این آزادراه‌ها قرار است، در پایان سال 99 افتتاح شود.

  • خیلی از پروژه‌های آزادراهی ما بیش از یک میلیارد تن کیلومتر حمل دارند و این حمل به مفهوم آنست که کامیون ما با بار کامل باید 200 بار فاصله زمین تا کره ماه را طی کند و اکنون عملاً متوقف هستند و یا با راندمان پایینی کار می‌کنند.

  • باید با اتخاذ تدابیری اصولی مانند اجرای پروژه ها به صورت طرح و اجرا و امکان انتخاب روش های بدانیم با همان روش های قبلی و اتخاذ تدابیری مانند کاهش قیمت، نتیجه ای جز طولانی شدن پروژه و پرداخت تعادیل بیشتر نخواهد داشت.