تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور

  • یک فعال دریایی:

    در حالی که مدیرکل حفاظت و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور گفته که «پژوهشگاه وزارت نفت طرحی عملیاتی در این رابطه دارد که در صورت تأمین مالی به ثمر می‌رسد» یک فعال حمل‌ونقل دریایی با رد این ادعا، معتقد است «تولید سوخت کم سولفور در وضعیت کنونی ایران، محال است.»