نتیجه جستجو

صفحه 1
  • آیا حد خاصی از توان اقتصاد ملی برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های قطارهای سریع‌السیر وجود دارد؟

  • کمربند اقتصادی چین یا آن‌چه «یک کمربند، یک جاده» نامیده می‌شود، مهم‌ترین ابتکار بین‌المللی چین جدید اســت. چینی‌ها در نظر دارند با اجرای این مگاپروژه و الهام ازجاده ابریشــم باستانی، ارتباطات بین قاره‌ای را با محوریت چین متحول سازند.

  • امروزه حمل و نقل ریلـی بـه جهـت مزیـت هـای نسـبی ، صـرفه اقتصادی و آلودگی کمتر به عنوان حمـل و نقـل سـبز در سراسـر جهان مورد توجه خاص ملت ها در دولتها قرار دارد و در هر بخش بار مسافر شتابان در حال توسعه می باشد.

  • حمل ونقل نقش موثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل دارد و یکی از شاخص های مهم ارزیابی ارزشها و مقایسه پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می گردد.

  • پیش گیری از سوانح و ارتقای ایمنی حمل و نقل قطارها همواره مورد توجه و تأکید مسئولین محترم راه آهن می باشد. نگاه به حوادث و سوانح گذشته در راه آهن مؤید این مطلب است که نیروی انسانی مهمترین عامل بروز سوانح در راه آهن محسوب می گردد.

  • مرکز آموزش راه آهن به عنوان پشتیبان و مجرى اصلى تربیت نیروى انسانى متخصص براى واحد هاى مختلف در راه آهن، همواره وظیفه ى خـود مى داند تا با بهـره گیرى از منابع مستند و استانـداردها اطلاعات پـراکنده و تجربیـات کارکنان تلاشگر را به صورت مراجع با ارزش و قابل استناد در اختیار کارکنان، پژوهشگران و دانشجویان قرار دهد.

  • هدف از تولید نسل جدید هواپیما، کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده­ها می­باشد. در این مقاله، فواید مربوط به استفاده از نانوذرات در سوخت­های هوایی را مورد بررسی قرار می­دهیم. این نانوذرات‌ به عنوان کاتالیست­ عمل کرده و دمای مورد نیاز برای انجام واکنش‌های شیمیایی مربوط به احتراق مخلوط­های هوا و سوخت را کاهش می­دهند. در این حالت، برای احتراق مخلوط­ها به غلظت خیلی کمتری از سوخت نیاز می­شود و بازدهی موتورهای هواپیما به میزان قابل توجهی افزایش می­یابد.

  • حمل و نقل پایدارنقش مهم و اساسی در تقویت رشد فراگیر، گسترش دسترسی به خدمات ضروری و مقابله با تغییرات اقلیمی داراست.