نتیجه جستجو

صفحه 1
تعداد خبر: 850
 • تئوری های زیادی پیرامون علت ایجاد تلفات کانتینری و مفقود شدن آن ها در دریا وجود دارد که تغییرات آب و هوایی، کشتی های بزرگ، فقدان دستورالعمل های ایمنی در بارگیری، برنامه ریزی نامناسب، ایجاد حریق در کشتی پر از کانتینر، سقوط کشتی در دریا، تصمیم گیری ضعیف هنگام نزدیک شدن به آب و هوای بد و... از جمله آن ها به شمار می رود.

 • سازمان دولتی به سازمانی که زیر نظر مستقیم دولت و به موجب قانون توسط قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود، گفته می شود.

 • تحقیق حاضر که بر اساس آمار سال های 1384 تا 1392 تنظیم شده است، یکی از فرض های معمول در واگذاری ها مبنی بر تأثیر مثبت خصوصی سازی بر بهره وری سرمایه را در جامعه آماری راه آهن ج.ا.ا اثبات نمی کند و به نظر می رسد در واگذاری ناوگان باری راه آهن، روند و ساختار بایسته ای که بتواند توان بالقوه بخش غیردولتی را بکار گیرد اجرا نشده باشد.

 • راه آهن ایران بعد از 72 سال طبق آمار UIC 2009بر اساس شاخص واحد حمل( بار و مسافر) رتبه 20 ام را در کشورهای جهان دارد طی 13 سال رتبه مترو ایران از 120 به 20 رسیده و تا پایان برنامه پنجم پیش بینی می گردد که به رتبه پنجم جهان برسیم.

 • ترانزیت به معنای عبور کالا از مرز جغرافیایی یک کشور است. ترانزیت برای تعدادی از کشورهای جهان که از موقعیت جغرافیایی مناسبی برخوردار هستند ، یکی از منابع اصلی و با ثبات درآمدی است.

 • عدم استفاده بهره‌ور از دارایی‌هایی موجود، کاهش کیفیت سرویس، عدم توازن عملکرد هزینه درآمد، کاهش سهم حمل و نقل ریلی و کاهش سطح کیفیت سرویس در راه‌آهن‌های دولتی به‌خصوص در کشورهای اروپایی، از جمله دلایل اصلی بود که باعث شد راهکار رفع مشکلات اصلی مذکور در جدایش امور بهره‌برداری از امور زیربنایی شبکه ریلی و واگذاری وظیفه حمل بار و مسافر به بخش خصوصی تشخیص داده شود.

 • لجستیک در صنعت خودروسازی در سطح بین المللی با گذر زمان حساسیت نسبت به توجه بیش از پیش را به خود جلب نموده است.

 • برون رفت ترابری ریلی از وضع فعلی نیازمند احیای ویژگی ها و روحیات جسارت، تعهد و تخصصی گرایی، همگرایی و جوانگرایی و احیای روحیه انقلابی و جهادی در بدنه مدیریتی و کارشناسی شرکت راه آهن و سازمان ها و شرکت های تابعه می ­باشد.

 • اما مدتهاست که کلنگ‌زنی سیاسی تعدادی از خطوط با بازدهی اقتصادی بسیار پایین و صرفاً بر اساس منافع محلی (نه ملی) انجام شده که تداوم واگذاری اعتبارات به بعضی از آنها واقعاً یک فاجعه است. فرایند سیاسی کردن حمل ریلی طی سالهای اخیر یک ضایعه‌ی کاملاً اسفبار برای اقتصاد کشور بوده است.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌ آهن/ بخش 57

  راه آهن 274 کیلومتری یزد- اقلید یکی از نشانه‌ های بارز قدرت نفوذ افراد در شروع، اخذ اعتبار و اجرای طرح های ریلی است.