نتیجه جستجو

صفحه 1
تعداد خبر: 848
 • برون رفت ترابری ریلی از وضع فعلی نیازمند احیای ویژگی ها و روحیات جسارت، تعهد و تخصصی گرایی، همگرایی و جوانگرایی و احیای روحیه انقلابی و جهادی در بدنه مدیریتی و کارشناسی شرکت راه آهن و سازمان ها و شرکت های تابعه می ­باشد.

 • اما مدتهاست که کلنگ‌زنی سیاسی تعدادی از خطوط با بازدهی اقتصادی بسیار پایین و صرفاً بر اساس منافع محلی (نه ملی) انجام شده که تداوم واگذاری اعتبارات به بعضی از آنها واقعاً یک فاجعه است. فرایند سیاسی کردن حمل ریلی طی سالهای اخیر یک ضایعه‌ی کاملاً اسفبار برای اقتصاد کشور بوده است.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌ آهن/ بخش 57

  راه آهن 274 کیلومتری یزد- اقلید یکی از نشانه‌ های بارز قدرت نفوذ افراد در شروع، اخذ اعتبار و اجرای طرح های ریلی است.

 • ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل دانش ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ که از طریق مکانیزم مرشدیت صورت می­ پذیرد؛ ﻣﺮﺷﺪان ﻋﻤﻮﻣﺎ به ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و داﻧﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه­ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی و ﺗﻮﺳﻌﻪ افراد جوان هستند. ﻣﺮﺷﺪﻳﺖ از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ نسل ­ها نشات گرفته و دلیل دوام آن در قرن ­های متمادی تابحال نیز همین بوده است

 • مسئله اصلی کاهش تقاضای سفرهای بین­ شهری و متضرر شدن شرکت­ های حمل­ و نقل است. استفاده از حمایت­ های مالی دولت و در عین حال ارائه خدمت از سوی ناوگان برون­ شهری برای کوتاه­ مدت و میان مدت به­ خصوص برای پاسخگویی به سفرهای حومه ای پیشنهاد می­ شود. به­ طور کلی، مطالعه مسائل و راه­کارهای این بخش همچنان جای تأمل بیشتری دارد.

 • ایجاد هر تغییری در سازمان باعث به وجود آمدن مقاومت، چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی می گردد. استقرار و یا توسعه فناوری اطلاعات در سازمانها نیز از این امر مستثنی نیست و این مقاومت همواره یکی از علل تاخیر و یا شکست پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان بوده است.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌ آهن/ قسمت 55

  از برنامه اول پنج ساله‌ توسعه‌ راه آهن قرار بر این بود که همه ساله 100 کیلومتر خط صنعتی- تجاری ساخته شود. با وجود تهیه فهرست هایی از خطوط مزبور برای اجرا در ابتدای هر برنامه، به دلیل جدی نگرفتن این موضوع، راه آهن هرگز به اهداف تعیین شده دست نیافته است.

 • راهکار بهبود بهره‌وری پایین شبکه ریلی؛

  آمار پایین میزان عملکرد شبکه حمل و نقل ریلی در سال های گذشته، نشان داده است که یکی از مهمترین ریشه های بهره وری پایین شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت و بهره برداری دولتی از آن است.

 • یکی از آخرین یادگارهای او در عرصه حمل و نقل، تهیه پیش نویس سند سیاستی توسعه صنایع حمل و نقل ریلی تا افق 1404 با رویکرد زنجیره تامین بود.

 • در مدیریت اسلامی، مدیریت صرف بر یک کشور یا ملت، و یا یک بنگاه اقتصادی، نه هدف است و نه اصالت دارد. در مدیریت اسلامی، منبعث از آموز های الهی و اسلامی، به موازات مدیریت و راهبری یک مجموعه در مسیر صحیح منتج به نیل به اهداف، حفظ کرامت انسان های تحت مدیریت و توجه به معیشت و کیفت زندگی مادی و معنوی آنان، به موازات توجه به منافع و مصالح مجموعه تحت مدیریت، اهمیت دارد. تطبیق علمی مصداق با موضوع، نظیر احصاء عدالت در تمامی زمینه ها نظیر ایجاد فرصت­ های عادلانه ارتقاء اقتصادی و مالی، فرصت های عادلانه ارتقاء اجتماعی و علمی و فرصت های عادلاته تصدی مناصب شغلی و مدیریتی، از دیگر ویژگی های مدیریت اسلامی است و در این میان ام‌القوانینی چون قسط و عدل جایگاه ویژه دارند.