نتیجه جستجو

صفحه 1
تعداد خبر: 837
 • آن سوی دیوار - اقتصاد چین: آن چه هرکس باید بداند

  چرا چین این همه تأسیسات زیربنایی می سازد؟

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌ آهن/ بخش 43

  در فعالیت های سبک، گاهی یک وینچ‌‌ می‌تواند جایگزین ارزان قیمتی برای یک لکوموتیو گرانبهای مانوری باشد.

 • ساماندهی ترافیک شهر تهران/بخش سوم

  به طور کلی می توان عوامل فیزیکی اختلال آفرین در ترافیک تهران را به 2 دسته تقسیم کرد: عوامل مرتبط با خودروها و عوامل مرتبط با مکان تردد خودروها.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌ آهن/ بخش 42

  باید اذعان کرد که در شرایط فعلی همین موضوع به ظاهر پیش پا افتاده، یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد اختلال در روند کارکرد روان حمل و نقل ریلی است.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌آهن/ بخش 41

  داشتن اطلاعات و مهارت برای جستجوی مقررات بارفرابری، جزئی جدایی‌ناپذیر برای ارسال موفقیت‌آمیز محمولات و تحویل دهی درست کالاها محسوب می‌‌شود.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌آهن/ بخش 39

  در حال حاضر ظرفیت ناوگان حمل کانتینری راه آهن ایران به دلیل قلت میزان حمل مربوطه، به ظاهر برای رفع نیازهای موجود کفایت می‌کند. اما با راه اندازی حمل بارهای کانتینری از مبادی بنادر جنوبی امام، رجایی و بهشتی به مقاصد آپرین، سرخس، امیر آباد (اینچه برون) و انزلی (و احتمالاً بالعکس)، قطعا کمبودهای مربوطه به شدت مشهود خواهد گردید.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌ آهن/ بخش 38

  بهبود نظام حمل ترکیبی و کانتینری مستلزم تحولی بزرگ و ایجاد اصلاحات عمده در جمیع جهات مرتبط با راه آهن است. خوش خیالی‌های گذشته باید کنار گذاشته شوند که با انعقاد یک تفاهم نامه‌ کم فایده یا یک دستور مدیریتی یا ایجاد تغییرات جزئی در امور یا فقط با کاهش تعرفه‌ حمل می‌توان بر این کاستی بزرگ فائق آمد.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌آهن/ بخش 36

  برای آنکه‌ راه آهن در حمل و نقل ترکیبی و کانتینری در سطح داخلی موفق شود، باید به مراکز لجستیکی بزرگ کشور نظیر مناطق اقتصادی سلفچگان و سیرجان مستقیماً متصل گردد. از طرف دیگر لازم است که زمینه‌های لازم برای توسعه‌ قابل توجه ظرفیت بندر خشک و لجستیکی اختصاصی ریلی، یعنی آپرین اقدام شود و همزمان زمینه‌های لازم در آن برای فعالیت بیشتر حمل ترکیبی (با همیاری جاده ای) فراهم گردد.

 • بررسی اهداف اجرایی برنامه میان‌مدت راه‌آهن/ بخش 29

  گاهی زیربناهای ساخته شده موجب رشد ترافیک می‌شوند، ولی به جای ناحیه‌ای که در آن سرمایه گذاری شده، سایر نواحی از آن بهره می‌برند و به بازارها دسترسی پیدا می‌کنند. در این صورت منابع مادی (کالاها) و منابع انسانی (مهاجرت)، به وسیله‌ ساخت و راه اندازی این گونه زیربناها از منطقه تخلیه می‌شوند.

 • عدم وجود سیستم علائم الکتریکی ضمن ایجاد ناامنی در امر سیر و حرکت موجب کُندی آمد و شد قطارها و کاهش ظرفیت و افزایش ریسک خطرات متعددی می شود.