بازدید سایت : ۵۷۱۳۷
سیدمرتضی ناصریان

سیدمرتضی ناصریان

توضیحات :

سید مرتضی ناصریان كارشناس ارشد شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل كشور است.

وی سوابق كاری و تاليفاتی در خصوص موضوعات زیر دارد:

 - تاسيسات برق ايستگاه‌های راه‌آهن

 - امور برقی كردن شبكه ريلی

 - مطالعات ترافيكی و اقتصادی و جذب سرمايه پروژه‌های ريلی

 - مهندسی ارزش

 - مطالعات زيست محيطی و پدافند غيرعامل

 - طرح جامع حمل و نقل و برنامه ريزی‌های جامع ريلی

 - اصلاح فرآيندهای مطالعاتی پروژه‌های ريلی

- پيمان‌های به روش طرح و ساخت و بی او تی

 

آخرین مطالب از این نویسنده