تعیین این افراد در جلسه 29 آبان 1401 هیئت وزیران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده واحده لایحه قانونی تصویب شده است.

آرشیو
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو

  آرشیو