نمایشگاه تخصصی و بین المللی تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو ، طی روزهای 30 دی لغایت 3 بهمن 1400 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

آرشیو