• یک وکیل دادگستری با اشاره به تفاوت مبلغ دیه بین المللی و دیه برمبنای قانون مجازات گفت: رقم دیه بین المللی که بر اساس کنوانسیون های بین المللی شرکت های هواپیمایی در پروازهای خارجی موظف به پرداخت آن هستند با توجه به نرخ دلار حدودا معادل 466 میلیون تومان بابت هر دیه کامل است، این در حالی است که مبلغ دیه کامل براساس قانون مجازات یکصد و شصت و پنج میلیون تومان در ماه های غیرحرام و دویست و بیست میلیون تومان در ماه های حرام است.

  • شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، برای حمل مسافرین و همچنین برای حمل بار و کالا، مقررات مخصوص به خود را دارند. در صورت بروز حادثه و ورود هرگونه خسارت به مسافرین یا کالاهای آنها شرکت هواپیمایی مسوولیت جبران خسارت را (درصورت تقصیر) خواهد داشت.

  • حمل‌ونقل بین‌المللی از آن جهت برای گردشگری جهانی حائز اهمیت می‌شود که جهانگردان حرفه‌ای یا مسافرانی که کمتر امکان و توانایی چنین سفرهایی را دارند باید از مرزهای متعدد بگذرند و به‌طور مستقیم با قوانین، قواعد و عرف‌های داخلی کشورهای متعددی مواجه شوند.

  • برای بسیاری از دانشجویان ایرانی از این دست اتفاقات‌ زیاد افتاده است که حتی با وجود پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی، گذرنامه دارای اعتبار، داشتن همه مدارک و شرایط کافی، در نهایت موفق به اخذ روادید (ویزا) کشور مقصد نشده‌اند. اعطا یا عدم اعطای روادید یک کشور به فرد بیگانه از جمله اعمال وظایف حاکمیتی مقامات مسوول کشور است و آنها هیچ اجباری بابت پاسخگویی به افراد ندارند.

آرشیو