• بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان تهران که امروز (دوشنبه 31 شهریور 99) با سخنرانی استاندار تهران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و معاون سازمان اداری و استخدامی کشور کار خود را ادامه داده بود، با معرفی برگزیدگان جشنواره بیست‌ودوم پایان یافت.

  • ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل بین شهری کالا

  • قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

  • براساس یک قانون جدید، مصرف‌کنندگان می‌توانند قبل از مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو، زمان مراجعه و نمایندگی مربوطه را مشخص کنند.

  • به استناد تبصره ماده 6 اصلاحی قانون الزام ... مصوب 1381 و با عنایت به تفویض اختیار شماره 13056/11 مورخ 28/6/85 مقام عالی وزارت راه و ترابری دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو دفترچه کار (برگ فعالیت) به شرح ذیل تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

  • بافت فرسوده مشهد قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور به وزارتخانه‌های کشور ابلاغ شد در ۱۷ ماده تنظیم شده است.

  • با استناد به ماده نهم (9) قانون حمایت ازسامانه ها ی حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 و تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 و در اجرای بند 16 ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین بخشی از هزینه های توسعه شبکه حمل ونقل ریلی تهران و حومه (مترو) به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 1394 بهنگام صدور پروانه ساختمانی، معادل دو درصد (2%) عوارض مأخوذه بابت صدور پروانه ساختمانی ( شامل، زیربنا، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم، پیش آمدگی و سایر عوارض ذیربط) را برای یک بار و به عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران از مالکین متقاضی صدور پروانه ساختمانی دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.

  • جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایمی است که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می‌شود. این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می‌شود.

  • دستورالعمل طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه

  • برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در صورتی که عابر پیاده با وسیله نقلیه برخورد کند، کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند عابر پیاده را در تصادف مقصر قلمداد کنند. این در حالی است که همیشه مردم تصور کرده وقتی با خودرویی تصادف می‌کنند، ۱۰۰ درصد راننده مقصر بوده است.

آرشیو