• با توجه به وسعت جغرافیایی ایران و البته هزینه بالای مسافرت هوایی و جاده‌ای، سفر با قطار همواره جزو اولویت‌های نخست ایرانیان بوده است اما مسافرت ریلی قوانین و مقرراتی دارد و حقوق خاصی را نیز برای مسافران در نظر می‌گیرد. در صورتی که قصد مسافرت با قطار داریم و بلیتی که تهیه کرده ایم را گم کنیم چه کاری باید انجام دهیم؟

  • راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای رضایتمندی هموطنان اقدام پرداخت خسارت بابت تاخیر قطارهای مسافری بر اساس مسیر و زمان سفر کرده است.

  • استرداد بلیت اینترنتی

  • حمل‌ونقل ریلی به عنوان ایمن‌ترین و ارزانترین روش حمل‌ونقل بستری مناسب برای سفر فراهم می‌کند. اطلاع مسافران از حقوق خود می‌تواند آرامش خاطر بیشتری فراهم کند. استرداد بلیت از مواردی است که اکثر مسافران ریلی با آن سروکار دارند.

  • تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی٬ خدمت٬ عادی و مدارک مسافرتی بازگشت (برگ عبور) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

  • در راستای تاکید بر صنعت حمل و نقل در برنامه ششم توسعه کنار هم قرار گرفتن نام چهار وزیر صنایع مختلف در لیست اعضای شورای برنامه ریزی حمل و نقل ستاد تدوین لایحه برنامه ششم و تهیه اسناد برنامه نشان از ضرورت تعامل نهادهای مختلف و اهمیت صنعت حمل و نقل دارد.

  • مسافرت از هر نوع و با هر وسیله‌ای که باشد‌‌، یاد‌‌آور خاطرات و نوستالژی‌های گذشته ما است؛ خاطراتی که نه فقط از سفر و مقصد‌‌ به خاطرمان ماند‌‌ه است، بلکه از نوع وسیله نقلیه نیز متاثر می‌شود‌‌. چه کسی می‌تواند‌‌ منکر شود‌‌ وقتی که د‌‌ر گوشه‌ای از کوپه قطار کنار پنجره، د‌‌رحالی‌که تا چشم کار می‌کند‌‌ آسمان آبی و پررنگ و د‌‌شت‌ها و کویر را به نظاره می‌‌نشیند‌‌ و کتابی یا خود‌‌کاری که روی ورق سفید‌‌ د‌‌ر حال نوشتن است را د‌‌ر د‌‌ست د‌‌ارد‌‌ از بهترین لحظات سفرش به شمار نمی‌رود‌‌؟

  • شورای اقتصاد اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن را به استناد جزء (1) بند "ق" تبصره (2) بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد.

  • برای بسیاری از دانشجویان ایرانی از این دست اتفاقات‌ زیاد افتاده است که حتی با وجود پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی، گذرنامه دارای اعتبار، داشتن همه مدارک و شرایط کافی، در نهایت موفق به اخذ روادید (ویزا) کشور مقصد نشده‌اند. اعطا یا عدم اعطای روادید یک کشور به فرد بیگانه از جمله اعمال وظایف حاکمیتی مقامات مسوول کشور است و آنها هیچ اجباری بابت پاسخگویی به افراد ندارند.

  • با استناد به ماده نهم (9) قانون حمایت ازسامانه ها ی حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 و تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 و در اجرای بند 16 ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین بخشی از هزینه های توسعه شبکه حمل ونقل ریلی تهران و حومه (مترو) به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 1394 بهنگام صدور پروانه ساختمانی، معادل دو درصد (2%) عوارض مأخوذه بابت صدور پروانه ساختمانی ( شامل، زیربنا، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم، پیش آمدگی و سایر عوارض ذیربط) را برای یک بار و به عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران از مالکین متقاضی صدور پروانه ساختمانی دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.

آرشیو