شهرداری تهران

  • بودجه شھرداری ھای کشور تاکنون نتوانسته مسائل و مشکلات بودجه ای شھرداری ھا را برطرف کند و علیرغم صدور بخشنامه ھای سالیانه در این خصوص، تاثیر جدی در اصلاح و رفع مشکلات نداشته و تاثیر آن موردی و مقطعی بوده است.

  • سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هیچ درختی در طرح ساخت مسجد بوستان قیطریه قطع نشده است، گفت: خیرین محلی از مدت ها قبل برای ساخت این مسجد هزینه‌های مالی را تامین کردند.

  • شهردار منطقه ۳ تهران به تشریح طرحی که برای رفع ترافیک محدوده چهارراه جهان کودک و میدان ونک در نظر گرفته شده است پرداخت.

  • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: اقدامات توسعه ای شبکه متروی پایتخت که منجر به افتتاح ۱۹ ایستگاه و شروع عملیات اجرایی دو خط جدید در مدت زمان ۳۱ ماه گذشته شده است، همچنان با قوت در سال جدید ادامه پیدا خواهد کرد و شهروندان تهرانی اخبار خوشایند متعددی در این زمینه خواهند شنید.