تراکم فروشی

  • محمد شریف‌زادگان اولین وزیر رفاه پس از انقلاب، در حوزه مسکن‌وشهرسازی نیز صاحب‌نظر است. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی اعتقاد دارد دستور توقف فروش تراکم در دوره جدید شهرداری نمی‌تواند بر بازار اثر بگذارد. او عامل این بی‌اثری را پیش‌فروش تراکم در دورهای گذشته می‌داند.

  • تهران شهری است که پس از انقلاب طرح جامع و نقشه از پیش طراحی شده مفصل و جداگانه‌ای را تجربه نکرده است. حتی معتقد هستم ضوابط شهرسازی از سال ۴۹ تاکنون که طرح جامع بر مبنای ضوابط اتومبیل‌محور طراحی‌شده دچار انحراف بوده است. بنابراین در طرح جامع و به دنبال آن طرح تفصیلی باید بازنگری جدی صورت گیرد

  • «درآمدها در تهران را مفت از دست می‌دهیم و هزینه‌ها را گران جبران می‌کنیم.» این جمله را یکی از اقتصاددانان حوزه اقتصاد شهری می‌گوید. او اعتقاد دارد: «سال‌هاست در تهران به لحاظ اقتصادی فرصت‌سوزی شده است و این فرصت‌سوزی به عادت‌هایی منجر شده که ترک عادت آن آسان نیست.»