ایستگاه تاد

  • مایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی در حوزه حمل‌ونقل ریلی/9

    برمبنای طرح TOD و همچنین به‌منظور استفاده از تجربه‌های توسعه خدمات ایستگاهی در کشورهای پیشرفته دنیا 30 ایستگاه مسافری در کشور ما انتخاب شده است.

  • موقعیت استراتژیک گرمسار و نزدیکی آن به پایتخت باعث شده تا مکان مناسبی برای کمک به توسعه و ساماندهی پایتخت باشد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بابیان این مطلب گفت: اقدامات انجام‌شده و در دست انجام در این شهرستان باعث افزایش موقعیت استراتژیک این شهرستان شده است.