هواپیما

  • ساخت بوئینگ 747 در اواخر دهه 1960، چالش های عملیاتی قابل توجهی را با خود به همراه داشت که از مهمترین آنها می توان به تعریف کردن دستور العمل های حرکت هواپیما بر روی زمین (Aircraft Taxi Procedures)، اشاره کرد؛ چرا که بوئینگ 747 در آن زمان بسیار بزرگ تر از هر هواپیمای تجاری دیگری بود.

  • مسافرت با هواپیما همیشه بهترین گزینه برای سفر نیست. البته این استثنا تنها برای افراد خاص مطرح می شود. بسیاری از افرادی که شرایط جسمانی ویژه و یا بیماری خاصی دارند، بدون توجه به قوانین پرواز و شرایط آن، مسافرت با هواپیما را انتخاب می کنند. اما به دلیل ارتفاع بالای هواپیما در طول پرواز و گاهی اوقات زمان طولانی پرواز، این افراد ممکن است دچار مشکل شوند.

  • در بخش نخست به بررسی «شرایط یخبندان» (Icing Condition) و مخاطرات آن برای انجام عملیات پرواز یک هواپیما، و همچنین چگونگی آماده سازی هواپیما بر روی زمین برای پرواز در چنین شرایطی، پرداختیم. این در حالیست که محافظت از هواپیما در مقابل «یخ زدن» (Icing)، نه تنها در بر روی زمین، بلکه در طول پرواز نیز امری حیاتی محسوب می شود.