سازمان بهداشت جهانی

  • مدیر اروپایی سازمان بهداشت جهانی اظهار کرد: اُمیکرون همه‌گیری کووید ۱۹ را وارد مرحله جدیدی کرده و می‌تواند این همه‌گیری را در اروپا به پایان برساند.

  • ساکنان قاره سبز حداقل از بعد از انقلاب فرانسه خود را پرچم دار حقوق بشر نمایانده اند و عبارت های قشنگ شان الهام بخش قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله قانون اساسی مشروطه خودمان بوده است. این جماعت در مورد توزیع واکسن نیز ژست حقوق بشری را رها نکردند و با دیگران هم آواز شدند که بنی آدم اعضای یک پیکرند(1) و همه مردم جهان اعم از فقیر و غنی حق دارند واکسن بگیرند.

  • در گفتگو با امیراحمد سپهری مطرح شد:

    باید افکار عمومی آن را بخواهد. در نهادهای مرتبط کسانی که مسئول این بخش‌ها هستند و درباره آن حرف می‌زنند متوجه می‌شوم موضوع را نفهمیده‌اند. حق هم هست. درنتیجه طبیعی است وضعیت فعلی. اگر تلفات ما در جاده بالاست با وضعیت فعلی بالاست اما به‌راحتی می‌توانیم آن را به‌سرعت کاهش بدهیم.

  • مقامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرده‌اند که این سازمان مشتاقانه منتظر است تا جزئیات آزمایشات واکسن تازه ثبت شده روسیه علیه کووید-۱۹ موسوم به Sputnik V را بررسی کرده و به همین منظور با مقامات روسی ارتباط برقرار می‌کند.