روسیه

  • پشت پرده بزرگ‌ ترین خرید تاریخ راه‌ آهن جهان از روسیه چیست؟

    یکی از همین موارد که در آخرین روز دی ماه سال گذشته و زمانی که هیئت ایرانی در روسیه بودند، سر و صدای زیادی به پا کرد خرید 2000 لکوموتیو از روسیه بود! آنقدر واکنش‌ های تخصصی به خبر زیاد بود که وزیر اقتصاد از روسیه با ارتباط تصویری با بخش ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون از یک «صفر» اضافه خبر داد.

  • هند در پی بسته شدن مسیر دریای سیاه پس از جنگ اوکراین برای دسترسی به روسیه و منطقه، از بندر چابهار ایران بهره می برد که هزینه حمل و نقل کانتینری به کشورهای مستقل مشترک المنافع را تا یک پنجم کاهش می دهد.

  • جهانی که گفته می‌شود در آن اقتصاد، تجارت آزاد، دیپلماسی و انواع فناوری حرف اول و آخر را می‌زند، در سال ۲۰۲۲ شاهد بحرانی بود که در آن سربازان تبدیل به بازیگران انکارناپذیر میدان شدند.

  • به نظر کارشناسان با اوج گرفتن تحریم های غرب علیه روسیه، مسکو به دنبال تغییر اولویت های تجاری خود به شرق است و براساس دستور پوتین، مسیر دریایی شمال نه تنها به کریدوری برای صادرات هیدروکربن ها، بلکه می تواند به نوعی «راه ابریشم» جدید برای انتقال انواع بار تبدیل می شود.

  • یکی از مقامات ارشد این شرکت گفت: مرسدس بنز آلمان بر این باور است که رشد میلیونرهای جوان جدید باعث افزایش تقاضا برای خودروهای لوکس در هند می‌شود و فروش آن با سرعتی سریع‌تر از خودروهای بازار انبوه رشد خواهد کرد.