مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور از مکاتبه دولت با چینی ها برای فعال سازی ۱۲.۱میلیارد یوان فاینانس قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان خبر دا…

آرشیو
دیدگاه متخصصین(یادداشت و مصاحبه)
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو

  آرشیو