سرپرست اداره حمل‌ونقل همگانی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

سومین «خط پرش» شهر اصفهان در خیابان مسجدسید حدفاصل چهارراه هفتم محرم (وفایی) تا چهارراه تختی با مبلغ 5 میلیارد تومان، ویژه خط سه تندروی اتوبوسرانی اجرا می‌شود.

آرشیو
    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    آرشیو
    آرشیو
    آرشیو

    آرشیو