هواپیمایی ایران ایرتور

  • مالک هواپیمایی ایران ایرتور از شکایت این شرکت هواپیمایی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: بنده تعجب می‌کنم یک نماینده مجلس که خودش یک روحانی است آن هم بدون ارائه سند و مدرک به ما حمله می‌کند! آیا گناه ما این است که از جمهوری اسلامی ایران این شرکت هواپیمایی را خریداری کرده‌ایم یا اینکه گناهمان این است که مانند نی‌شکر هفت‌تپه نشده‌ایم!