بازدید سایت : ۳۶۸۲۷

مسجد تاریخی اصفهان

  • چرا اصفهان، نصف جهان است؟

    چرا اصفهان، نصف جهان است؟

    اصفهان به لحاظ جمعیت بعد از تهران و مشهد، سومین شهر بزرگ ایران و صد و شصت و سومین شهر پر جمعیت دنیا محسوب می شود. اما…