لایحه بودجه شهرداری تهران

  • کلیات بودجه 17 هزار و 430 میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 1397 تصویب‌شده است. محمد قانبیلی عضو هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران با اعلام این خبر افزود: در جلسه‌ای با حضور دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و یکی از معاونان شهرداری لایحه بودجه بررسی شد و خوشبختانه با کمترین ایراد به تصویب رسید.