راه آهن ایران

  • راه‌آهن توانسته لااقل در عرصه باری بخشی از بازار ازدست‌رفته سال‌های قبل را جبران کند و در طول دو سال گذشته همواره میزان جابه‌جایی بار صورت گرفته از سوی شبکه ریلی روند افزایشی خود را حفظ کرده است. باوجودآنکه هنوز جاده نقشی محوری در انتقال محموله‌های اقتصادی ایران دارد اما ریل توانسته تلاش خود را برای به دست آوردن بخشی از این بازار در آمارهای رسمی نشان دهد.

  • با وجود اینکه رییس‌جمهور کشورمان یکی از اولویت‌های دولت را راه‌آهن و اتصال آن به مسیرهای ترانزیتی عنوان کرده است، یک کارشناس ریلی خبر از بروز خطر به‌دلیل خروج 50 درصدی قطارهای بین‌شهری از چرخه مصرف و زیان‌ده شدن حمل‌ونقل ریلی با استمرار وضعیت فعلی داده است.

  • این راه‌آهن که هفتمین راه‌آهن ساخته شده در ایران است، در زمان جنگ بین‌المللی به‌وسیله انگلیسی‌ها ساخته شد و تقریبا ۱۵ فرسخ در خاک ایران امتداد دارد.

  • ​احتمالا نخستین سند از اسناد دولتی ایران که از راه‌آهن سخن به میان آورده، نامه‌ای است که ناپلئون سوم در آوریل ۱۲۷۴ه.ق / ۱۸۵۸م به ناصرالدین‌شاه نوشته و به طرح انگلیسی‌ها برای احداث راه‌آهن از استانبول به خلیج‌فارس و از آنجا تا هندوستان اشاره کرده است.

  • توسعه زیر ساخت های حمل و نقل ریلی و اتصال شبکه ریلی ایران و به عراق و سوریه به طور بلقوه میتواند زمینه های جدیدی برای انتقال بار فراهم آوردو فواید مستقیم مالی و غیر مستقیم اقتصادی ایجاد نماید.

  • معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن گفت: در سال جاری حجم مبادلات ریلی کالا میان ایران و ترکیه به ۴۱۴ هزار تن رسیده که رشد ۵۴ درصدی نسبت به گذشته را نشان می دهد.