رانندگان کفی

  • رانندگان کفی برای کانتینرهایی که از بنادر به شهرستان‌ها حمل می‌کنند کرایه رفت و برگشت خود را دریافت می‌کنند اما برخی از آنان بعد از تخلیه بار در مقصد، مرتکب خلاف شده و اقدام به بارگیری در داخل کانتینرهایی می‌کنند که باید به مبدا برگردانده شود که به اعتقاد رانندگان کامیون‌های چادری این موضوع موجب پایین آوردن کرایه کامیون‌های چادری (ترانزیت) می‌شود.