داوود فهندژ سعدی

  • با آنکه سالیان زیادی از آغاز برنامه توسعه می‌گذرد به دلایل مختلف و با تأسف فراوان جایگاه واقعی صنعت حمل‌ونقل و به‌ویژه بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در مقایسه با سایر کشورهای هم‌جوار و هم‌سطح همچنان از افق برنامه دور است و با وجود صرف منابع و زمینه سودآوری بسیار، نه منافع چندانی حاصل و نه اتفاق شایان توجهی در این رابطه رخ داده است.