بازدید سایت : ۳۰۲۸۱

اسطوره شناسی ایران

  • معبد آناهیتا در ایران کجاست؟

    معبد آناهیتا در ایران کجاست؟

    آناهیتا یکی از مهم ترین خدایان باستانی در فرهنگ ایران بوده و در اسطوره شناسی ایران به عنوان «الهه آب ها» شناخته می شود.