مدتهاست که بحث امانت دادن یک رام قطار برای انجام تست گرم و سرد متروی کرج و قم به میان آمده است، این موضوع انتقاداتی را به همراه داشت؛ چراکه منتقدان معتقد…

آرشیو
دیدگاه متخصصین(یادداشت و مصاحبه)
    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    آرشیو
    آرشیو
    آرشیو

    آرشیو