سخنگوی اورژانس پیش بیمارستانی علوم پزشکی اهواز خبر داد

سخنگوی اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش ۵ هزار نفری مصدومان حوادث ترافیکی در خوزستان در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه…

آرشیو
دیدگاه متخصصین(یادداشت و مصاحبه)
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو

  آرشیو