هزارچم

  • ترافیک سنگین در محور چالوس(جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا سد امیرکبیر در اکثر مقاطع و محدوده های پل زنگوله،سیاه بیشه و هزارچم