نفتکش انگلیس

  • وزارت امور خارجه لتونی با ارسال یادداشتی به سفارت ایران در استکهلم از ایران درخواست کرد که از ملوان تبعه این کشور در نفتکش انگلیسی توقیف شده استنا ایمپرو حمایت کند. خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه گزارش داد که وزارت امور خارجه لتونی روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که یادداشتی را به سفارت ایران در استکهلم (امور مربوط به لتونی را برعهده دارد) ارسال کرده است.