سید فرید موسوی

  • در سال 94؛

    شهردار تهران قبل در نشست مجمع نمایندگان تهران اعلام کرد در سال ۹۴ در شهر تهران چهار هزار و 573نفر فوتی به دلیل آلودگی هوا داشته‌ایم و از سوی دیگر ۱۵۰۰ نفر نیز به دلیل مشکلات آلودگی هوا به مراکز بهداشتی مراجعه کرده بودند.

  • با خروج ترامپ از توافق برجام تردیدهایی جدی بر فضای پسابرجام در کشورمان سایه افکند. در روزهای اول سؤال اساسی این بود که آیا برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق پا برجا خواهد ماند یا خیر؟ به‌وضوح می‌توان دید که هیجان ناشی از این سؤال اساسی همان‌طور که به‌سرعت اوج گرفت، به‌سرعت هم فروکش کرد. حالا سؤال ملموس‌تر این است که با خروج آمریکا و تهدیدات دولت این کشور برای بازگشت تحریم‌ها چه اتفاقی برای اقتصاد کشور، افق‌های پیش روی آن در پسابرجام و قراردادهایی که تاکنون امضا کرده می‌افتد؟