سیده‌معصومه صداقی

  • رییس بخش حمل‌ونقل دریایی مرکز تحقیقات ضمن تاکید بر اینکه توسعه بندر هیچ تاثیری بر شدت رسوب‌گذاری در تالاب انزلی نداشته، گفت: جنگل‌زدایی در بالادست تالاب و ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم تالاب و رودخانه‌های منتهی به آن تخلیه فاضلاب‌ و زباله‌های شهری و صنعتی، رسوب‌گذاری را حادتر کرده است.