سوانح هوایی در پروازها

  • معاون اسبق سازمان هوپیمایی کشوری با اشاره به حوادث اخیر هوایی

    معاون اسبق سازمان هوپیمایی کشوری تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی داخلی ما بایستی استقرار «سیستم مدیریت ایمنی» در شرکت را به‌شدت جدی بگیرند.