زیرگذر جنوبی تهران

  • مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل مطرح کرد:

    حدود ۷۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه‌ اصلی در دست اجرا قرار دارد که سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر آن تکمیل و برای رفاه حال مردم به بهره‌برداری می‌رسد.