زیان رانندگان

  • آمارهای اولیه نشان می‌دهد که امسال عید بخش عمده مردم ترجیح می‌دهند که به جای سفر در خانه بمانند. آنهایی هم که بلیت پیش‌خرید کرده بودند کنسل کرده و بدین ترتیب سفرهای نوروزی امسال یکی از خلوت‌ترین‌ها خواهد بود.